Sosial angst

31. desember 2020 kl. 09:19 · 5 minutter å lese

Kvinne i tankene

Sosial angst er en markert og vedvarende frykt for å bli negativt vurdert av andre. Personen frykter for at hun eller han vil opptre på en måte som blir ydmykende eller pinlig i møtet med andre.

Det er vanlig å karakterisere to hovedkomponenter i denne lidelsen. Den ene er frykt for å bli observert i prestasjonspregede situasjoner, den andre er frykt for ikke å strekke til i de hverdagslige sosiale situasjonene med andre. I tillegg vil personen oppleve at frykten er overdreven eller urimelig, den oppleves altså mer omfattende enn den burde være. Det er vanlig at personer med sosial fobi føler at de svetter mer enn andre, at de rødmer mer og at de skjelver så mye at andre vil kunne se det. I tillegg vil mange av symptomene for panikklidelse være representert, for eksempel hjertebank og kroppslige spenninger.

Frykt for at andre oppfatter en som lite attraktiv er et dominerende tema. En frykter å bli oppfattet som kjedelig, svak, inkompetent eller dum.

En frykter videre at konsekvensene av slike vurderinger fører til at en blir sosialt degradert. En frykter for at en ikke har verdi for andre, at de vil vende seg vekk eller velge andre å være sammen med. En frykter for å bli avvist når egenskapene en skammer seg over avsløres. Ofte kan det å føle at symptomene er synlig for andre være ensbetydende med at det fatale har inntruffet; å vise symptomer blir oppfattet som bevis for at en er underlegen andre mennesker.

Personer med sosial angst vil søke å unngå situasjoner hvor de er redd for at deres utilstrekkelighet eller defekt vil bli avslørt. De unngår gjerne å skrive eller spise når andre kan iaktta dem, de forsøker å framtre så diskré som mulig når flere mennesker er tilstede for å unngå oppmerksomhet. De dekker seg til eller skjuler det de frykter andre vil bli oppmerksomme på (sminke som dekker over eventuell rødming, klesplagg hvor svette ikke er synlig etc.).

En enkelt fobi eller angst som ikke omfattes av de andre angstlidelsene. Den som har spesifikk fobi har angst som assosieres med et objekt. Dette kan være slangefobi, hundefobi, flyfobi, fobi for tannbehandling.

Del

Relaterte artikler


Del