Stress – the good, the bad and the ugly

18. oktober 2023 kl. 09:46 · 10 minutter å lese

Stresset mann

Hva er stress?

Stress kan betegnes som en reaksjon på at man har mye å gjøre eller mange tanker som spinner rundt i hode. Når man er stresset er det vanlig å kjenne på ubehag som muskelspenninger, uro, kvalme, nervøs mage, økt puls, tørr munn, svette og frysninger. Ofte opplever man også vansker med å kontrollere eget humør og følelser, man kan få problemer med å sove, endringer i appetitten og en økning av uvaner som å riste med foten, knekking av fingre eller bite negler. Noen ganger er det klare og bevisste grunner til at man stresser, mens andre ganger kjenner man kanskje på ubehaget uten å helt forstå hva som er årsaken. Stress oppstår ofte fordi man opplever forventninger og krav fra omgivelsene eller seg selv som overgår egne evner. Stress er derfor subjektivt og hva som skaper stress vil variere veldig fra person til person.

 

The Good

Mange tenker kanskje: Hva er bra med stress? Man får jo en følelse av ubehag både psykisk og fysisk. Stress er en reaksjon på ting som skjer i rundt oss, og man skiller ofte mellom kortvarig og langvarig stress. Det er det kortvarige stresset som kan være bra, fordi stress medfører ofte at sansene våre blir skjerpet. I mange tilfeller er det derfor positivt å kjenne litt på stresset. Er man stresset for en situasjon kan det hende man tenker over situasjonen mer, gjør et grundigere arbeid og stiller mer forberedt i møte med det som forårsaker stresset. Dette kan føre til at stressnivået blir redusert og at prestasjonen blir bedre.

Videre kan stress føre til at vi handler raskere. De fleste av oss har vel opplevd det å måtte ta skippertak for å få rapporten skrevet ferdig på en dag eller det å kun ha et par dager på å lære seg hele pensum før eksamen. Da innser man hvor effektivt man kan jobbe, hvor bra man kan prestere i stressede situasjoner og hvor mye man faktisk kan. Har man dårlig tid rekker man ikke å bruke unødvendig tid på små ting og følelsen av at det aldri blir så bra som man håper på.

Etter en kortvarig periode med stress, vil man kanskje sitte igjen med en mestringsfølelse av at man taklet hendelsen bra og at man sitter igjen med erfaringer som vil være nyttige i lignende situasjoner i fremtiden.

 

The Bad

Som nevnt varierer det veldig fra person til person om hva som gjør at man blir stresset og hvordan man klarer å takle situasjonen. Mange kan føle seg nesten «kvalt» av stresset, følelsene og det fysiske ubehaget kan ta overhånd slik at man blir handlingslammet. Videre kan følelsen av å være stresset føre til at man blir enda mer stresset, som resulterer i en ond sirkel hvor ubehaget bare blir verre og verre. Her snakker vi fortsatt om kortvarig stress som vil gå over, men på grunn av at stresset er så intenst får man kanskje hjerneteppe, skrivesperre eller til og med angstanfall. Det er helt normalt å oppleve slikt, selv om det der og da føles helt grusomt. Heldigvis vil dette kun vare i en kortere periode, til den stressede situasjonen er over. Ulempen er at man kan ende opp med en følelse av at man har feilet og dermed vegrer seg for å oppleve det igjen.

 

The Ugly

Det langvarige stresset er når man ikke blir kvitt stresset som oppstår av ulike situasjoner og hendelser. Da kan stresset vare i uker, måneder og år hvor intensiteten på ubehaget varierer. Man kjenner på stresset hele dagen, man klarer ikke å legge fra seg tankene og følelsene, og kroppen får ikke hvilt når kvelden kommer. Så fortsetter neste dag på samme måte. Man kan klare å takle de ulike situasjonene og hendelsene man møter, men stresset forsvinner ikke. Det at stresset ikke forsvinner kan gjøre at man sliter seg helt ut, som igjen fører til sykdom og at allmenntilstanden gradvis forverres. Langvarig stress kan føre til at man utvikler angst og/eller depresjon, samt øke risikoen for ulike fysiologiske sykdommer.

 

Det er helt vanlig å oppleve stress i hverdagen, men ikke la stresset ta overhånd eller vare over lengre perioder. Det kan være vanskelig å styre stress, ettersom det ofte grunner i ubevisste tanker og følelser. Det er også vanskelig å unngå stress, men det finnes teknikker for å håndtere det slik at opplevelsen ikke blir så intens eller langvarig.  

Les mer om stress – hva er stress og hvordan påvirker det oss?

Del

Del