Hva er stress og hvordan påvirker det oss?

Flere og flere friske mennesker rammes av stress og de fleste av oss har nok opplevd å være stresset fra tid til annen. Stress kan beskrives som en tilstand av psykisk og fysisk ubalanse når vi blir utsatt for krav, utfordringer, påvirkninger eller forandringer fra omverden. Stress som oppstår i tidsbegrensede perioder er normalt og ofte nødvendig for å komme gjennom en krevende periode. Blir en tilstand med høyt stressnivå en vedvarende tilstand, blir det en helsebelastning og kan i noen tilfeller utvikle seg til utbrenthet. Stress er ofte knyttet til ulike situasjoner som for eksempel noe på arbeidsplassen, skole eller det kan være en personlig situasjon hvor det oppleves høye krav.

 

Stress kan føre til symptomer som sviktende konsentrasjonsevne, beslutningsvegring, irritasjon, rastløshet, hjertebank, muskelspenninger, uro i kroppen, hodepine, endring i appetitt og søvnvansker.

 

Ønsker du å vite mer om ulike typer og grader av stress og hvordan dette påvirker deg kan du lese artikkelen om Stress – the good, the bad and the ugly.

 

Lyst til å lære mer om hvordan man kan mestre og redusere stress? Da anbefaler vi å ta en titt på artikkelen om stressmestring og stressrespons.

 

Hvis du føler at stresset påvirker hverdagen din negativt og du synes det er vanskelig å håndtere dette, kan en online psykolog hjelpe deg med å finne årsakene til stresset, hjelpe med å sortere tankene og å finne teknikker som kan bidra til å redusere stress.