Sjalusi i parforholdet

18. oktober 2023 kl. 09:56 · 10 minutter å lese

Kranglet par

Det er mange som opplever å bli sjalu på kjæresten, eller at kjæresten er sjalu på dem. At litt sjalusi kan oppstå er imidlertid helt normalt da sjalusi nettopp handler om at man føler seg redd for å bli forlatt, eller for å bli avvist, av en person som står en nær. Sjalusi er en følelse som oppstår når man føler at noe man har, som for eksempel et kjærlighetsforhold, trues av andre. Når man er sjalu involverer det alltid tre eller flere parter – deg, det som er ditt og en ekstern faktor som truer dette. Sjalusi kan føre til veldig ubehagelige følelser, negative tanker og i noen tilfeller uakseptabel atferd. Selv om sjalusi ofte oppstår fra et ønske om at kjærlighetsforholdet skal vare, så kan sjalusi i noen tilfeller føre til det motsatte, nemlig at forholdet svekkes og etterhvert tar slutt. Sjalusien oppstod kanskje på grunn av misforståelser og mistolkninger, uten en reell ekstern trussel, og sjalusien i seg selv blir det som sliter forholdet fra hverandre.

 

Hvordan man opplever sjalusi – og hva som utløser sjalusi – varierer fra person til person. Ofte kan det handle om dårlig selvtillit, selvbilde eller selvfølelse med tilhørende bekymring om at partneren kommer til å forlate deg fordi du føler at du ikke er god nok. Sjalusien oppstår med andre ord på grunn av usikkerhet. Man kan også være preget av dårlige opplevelser fra tidligere forhold, som for eksempel utroskap. Kanskje har man selv vært utro og legger dette over på partner.  

 

Det er også en forskjell på å bli sjalu av tanken om romantisk konkurranse og det å bli sjalu på alle sosiale eller arbeidsrelaterte relasjonene partneren din måtte ha. Videre er det også forskjell på å være litt sjalu, noe de fleste kan oppleve på et eller annet tidspunkt, og det å være sykelig sjalu. Når det er snakk om urimelig eller overdreven sjalusi handler det ofte om en overdreven og sterk redsel for at noe har skjedd – eller at noe kommer til å skje i fremtiden. Man blir ofte mistenksom, kontrollerende og oppfører seg kanskje til og med på en aggressiv måte overfor partneren sin. I slike tilfeller kan det være lurt å oppsøke profesjonell hjelp, både for den sjalu partens skyld, den andre parten og forholdet selv.

 

Ved sjalusi kan man oppleve å føle på uro, sinne, tristhet og fortvilelse. Følelser som ikke er gode å kjenne på. Det å være sjalu kan være energikrevende, og følelsene som oppstår ved sjalusi fører som regel aldri til noe bra. Det er ikke alltid lett, men her er noen råd du kan prøve ut selv for å redusere eller bli kvitt sjalusien:

 

  1. Bli bevisst på hva som utløser sjalusien, hvilke tanker du får når du blir sjalu og hva som opprettholder disse tankene. Husk at sjalusien bygger på tanker og forestillinger om det du frykter kan komme til å skje, og gjenspeiler nødvendigvis ikke virkeligheten. Deretter tenk over om det er grunnlag for at du har disse tankene?
  2. Når du kjenner sjalusien sniker seg på, forsøk å få tankene over på noe annet. For eksempel kan du finne på noe å gjøre med en god venn, dra på trening eller se en film. Det kan også hjelpe å snakke om følelsene dine med en venn som du stoler på, dette kan hjelpe deg med å få satt tankene i perspektiv.
  3. Unngå den kontrollerende atferden med utspørring om hvor partneren er til enhver tid – hold opp med stadig å sjekke hva partneren din driver på med. Selv om det kanskje er fristende, er nettopp dette forsøket på å kontrollere med på å opprettholde sjalusien.
  4. Bygg selvtillit – fokuser på de gode sidene dine, og gjør ting som gir deg følelse av mestring. Tenk over hva partneren din faktisk ser i deg, og stol på at partneren din er sammen med deg fordi han eller hun ønsker dette. Økt selvtillit vil være med å redusere sjalusifølelsen.
  5. Åpenhet med partneren – snakk gjerne med partneren din om hva du føler, men helst på et tidspunkt hvor du ikke føler deg sjalu. En slik samtale er viktig å gjennomføre når følelsene ikke er på sitt sterkeste og du klarer å tenke klart. Vær  ydmyk og åpen, tør å vise sårbarhet. Slik kan du og partneren din sammen finne ut av hva som driver sjalusien, og hva som skal til for å endre dette. Husk at partneren din mest sannsynlig ikke gikk inn i forholdet med utsiktene om en utspørrende og kontrollerende kommunikasjonsmåte, så unngå en slik tilnærming også når dere snakker om vanskelige ting.
  6. Jobb med å bygge opp gjensidig tillit i forholdet – videre kan dere sammen passe på å komplimentere hverandre, slik at dere får enda flere grunner til å føle dere trygge på hverandre.
     

Hvis sjalusien ikke forsvinner, men begynner å tære på forholdet, vil vi anbefale å ta kontakt med en psykolog. Mange velger å ta kontakt med en psykolog i forbindelse med sjalusi da psykologen kan hjelpe en med å sortere tanker, og med å finne fram til de riktige teknikkene som gjør en i bedre stand til å håndtere sjalusien.

Del

Relaterte artikler


Del