Sinnemestring: Hvorfor er jeg alltid så sint?

18. oktober 2023 kl. 09:32 · 5 minutter å lese

Sint mann

Vi har nok alle fra tid til annen opplevd hvordan sinne kan utfolde seg; fra enkel irritasjon til ukontrollert raseri. Det å være sint er en helt naturlig del av våre menneskelige følelser, og noe som vanligvis er både sunt og nødvendig.

 

Noen kan likevel oppleve å miste helt kontrollen over temperamentet, hvor oppførselen blir uforutsigbar og skaper frykt hos andre. Det kan gå utover barn, familie, venner og jobb, og man sitter med følelse av “hvorfor er jeg alltid så sint?” “ eller “hvorfor blir jeg alltid så sint?” .


Hvis temperamentet skader personlige relasjoner, profesjonelle relasjoner og egen livskvalitet, er det ofte på tide å oppsøke hjelp. Når det gjelder sinnemestring er det vanlig å gjøre det i samråd med profesjonell rådgivning, slik som for eksempel en online psykologtjeneste.

 

Sinnemestring handler om å kontrollere og forebygge sinnet sitt. Det finnes ulike tilnærminger, men den vanligste er kognitiv atferdsterapi. I samtaler med psykologen blir man undervist i terapeutiske strategier for hvordan man kan bli mindre reaktiv og mer tålmodig i møte med mennesker og situasjoner man ikke kan kontrollere. I sinnemestring handler mye om å forstå situasjonen man er i, forstå tankene man opplever, og kontrollere følelsene de leder til.

 

“Finnes det noen enkle tips for å håndtere sinne mitt?”

Selv om vi anbefaler profesjonell hjelp for sinnemestring har vi likevel noen enkle tips for å håndtere sinne og temperamentet i hverdagen.

 

3 enkle tips for å kontrollere sitt eget temperament:

 

  1. Tell til 10: Ja, det er faktisk slik at det å telle til 10 kan gi god effekt. Formålet er å gi seg selv tid til å tenke gjennom hvordan du ønsker å reagere og hva du skal svare. Unngå å handle i affekt, og gå gjerne bort for å kjøle deg ned dersom du kjenner at det kan hjelpe.
  2. Slapp av: Fokuser på å ta sakte og kontrollerte åndedrag fra magen i stedet for brystet. Øv deg på å ta kontrollen over temperamentet ditt.
  3. Oppsøk et logisk og balansert perspektiv: Sinne kan ramme hardt og brutalt – og er ofte preget av irrasjonelle tanker og følelser. Forsøk derfor å holde deg fokusert og minne deg på hvor irrasjonelt det er å tenke at verden er ute etter deg.

Del

Relaterte artikler


Del