Mindfullness | Meditasjon | Psykisk helse

18. oktober 2023 kl. 09:34 · 5 minutter å lese

Kvinne som sitter på sofaen

Det å praktisere mindfullness og meditasjon kan med det første oppfattes som en ekstra oppgave i løpet av dagen. Mange tenker nok at slike øvelser er overvurdert og at de blir hyllet uten at det egentlig har den virkningen mange snakker om. Mange av oss har en travel hverdag og føler kanskje at vi ikke har tid til å finne et stille rom for å meditere – spesielt om man ikke opplever merkbar effekt. Men de fleste som tester ut ulike teknikker innenfor mindfullness og meditasjon opplever ofte en positiv effekt på både kropp og sinn etter et par forsøk. Dette gjennom at disse praksisene kan hjelpe oss å bli mer oppmerksom på oss selv og nåværende situasjon – hjelpe oss å akseptere den og finne en indre ro.

 

I begynnelsen vil nok det å drive med de ulike teknikkene oppleves som en ekstra oppgave i hverdagen også. Men når man har lært seg de ulike øvelsene så kan det føles som man får en pause i løpet av dagen og da kan de ha god innvirkning på den psykiske helsen. Alt du trenger å gjøre er å sette av 5-10 minutter i løpet av dagen – og dette kan gi ha en positiv effekt på både våre følelser og tanker.

 

Mindfullness og meditering er på mange måter to gjensidig avhengige konsept – de relaterer ofte til hverandre. Mindfullness er en enkel praksis hvor man fokuserer på nåværende tanker – og kan praktiseres både hjemme, på jobb og utendørs. Når man driver med denne praksisen fokuserer man på å skape positiv kontakt med nåværende situasjon og omstendigheter – uten at man er dømmende om fremtidig situasjon og konsekvenser. Det handler om å leve i nåtiden og å få mest mulig ut av det. Mens meditasjon handler om å praktisere noen spesifikke øvelser for å oppnå mindfulness eller økt oppmerksomhet.

 

Ofte innser man, når man blir mer oppmerksom, at vi oppnår en slags emosjonell stabilitet i oss selv samtidig som vi gradvis lærer oss å ta kontroll over egne negative tanker. Det finnes mange måter å praktisere mindfullness på, en av disse er gjennom å praktisere meditasjon. Konseptet meditasjon eller Dhyana går langt tilbake i historien og kommer fra hinduistisk tradisjon.

 

Så, hva er egentlig meditasjon?

Meditasjon er et konsept fra gammelt av – som har reist rundt i verden, blitt populært med tiden og spredt ulike fordeler for menneskelig velvære. Meditasjon handler ikke om å endre seg selv til en annen og en bedre person, men man kan oppleve endring på seg selv når man starter reisen. I hovedsak handler meditasjon om å skape et form for perspektiv og det å være mer oppmerksom og i kontakt med seg selv. Det finnes mange former og praksiser for meditasjon i Indiske og Buddhistiske kulturer og kan enkelt bli praktisert ved å styre egne tanker i en retning uten å være dømmende.

 

Her er noen av de mest praktiserte formene for meditasjon:

Zen Meditasjon –  er en tradisjonell buddhistisk disiplin som kan bli praktisert av nybegynnere så vel som profesjonelle. Zazen er blant annet en øvelse i Zen buddhisme som gjennomføres ved at man fokuserer på egen pust og forsøker å være tilstede i nuet. Zen meditasjon kan hjelpe en med å få kontakt med eget sinn og egne tanker – og kan derfor være et verktøy for å håndtere stress, angst og depresjon. Hvor lenge man vil holde på med meditasjon kan man bestemme selv – og det vanlige er at man benytter mellom 5-20 minutter, alt etter hva som passer.

 

Mantra Meditasjon – kommer opprinnelig fra gammel Indisk kultur og er en av de mest vanlige praksisene. En mantra er en stavelse eller et ord uten noe spesiell betydning, som gjentas for å fokusere på egne tanker. Denne mediteringen krever at man sitter i en oppreist stilling med bena krysset, øynene lukket og at man fokuserer på tankene dine mens man repeterer mantraer som “OM” eller “OM Shanti” (som bokstavelig betyr fred for alle mennesker). Denne mediteringen kan også kombineres med pusteteknikker. Årsaken til at man gjentar en mantra er fordi man skaper en slags mental vibrasjon som gjør at man kan oppleve et dypere nivå av oppmerksomhet. Dette kan igjen hjelpe oss med å koble fra uønskede tanker og til å stimulere de til å fokusere på nåværende tanker.

 

Kundalini Yoga – et annet populært konsept innenfor meditering. Det er i hovedsak en blanding av fysisk og spirituell praksis. Her benyttes praksis med oppvåkning gjennom mantraer, pusteteknikker eller yoga. Når det er sagt kan dette være en av de vanskeligere meditasjonsteknikkene, ettersom det er en miks av spirituelle og fysiske praksiser, som kan hjelpe oss å bygge fysisk energi og øke bevisstheten vår.

 

Som vi ser her finnes det ulike typer meditering – hver av oss har ulike fysisk og følelsesmessig kapasitet, derfor kan det variere hvilke meditasjonsteknikker man føler passer best.

 

Hvilke positive effekter kan meditering ha?

Mange av oss opplever gjerne psykiske eller fysiske bekymringer fra tid til annen – for eksempel lavt/høyt blodtrykk, søvnproblemer, angst eller stressproblemer, konsentrasjonsproblemer.

 

Meditasjon kan hjelpe oss med å ta kontroll over egne følelser samtidig kan man forbedre pusten, blodsirkulasjonen, søvnproblemer og føre til at man kan slappe av fra psykisk uro, samtidig som man kan bli mer fokusert, oppmerksom og avslappet. Meditasjon er en velprøvd teknikk for å øke psykisk og fysisk velvære hos mennesker og kan derfor være verdt å prøve ut hvis man opplever mye stress.  

Del

Relaterte artikler


Del