Hva er positiv psykologi?

18. oktober 2023 kl. 09:53 · 3 minutter å lese

En kvinne som sole seg i solen

Positiv psykologi er en tilnærming som anvendes av mange psykologer. Ved å fokusere på elementer som mot, ærlighet og optimisme har positiv psykologi til hensikt å kompensere for en mer problemfokusert måte å tilnærme seg mennesket på.

Positiv psykologi bidrar til å øke kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle menneskers liv –  underbygge det gode i livet og tilrettelegge for personlig vekst, velvære og lykke. I terapi vil man ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og ressurser, og man fokuserer på fremtidens muligheter i like stor grad som man fokuserer på det som har vært og det som er skadet. Positiv psykologi handler med andre ord i stor grad om hvordan man kan oppnå økt livskvalitet ved å bruke sine sterke sider til å kompensere for de svake.

 

Ønsker du mer informasjon om andre tilnærminger så kan du her lese om kognitiv terapi og psykodynamisk terapi.

Del

Relaterte artikler


Del