Hva er Mindfulness?

18. oktober 2023 kl. 09:52 · 3 minutter å lese

Kvinne på en strand

Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, har de siste årene blitt mer og mer utbredt. I dag bruker mange psykologer elementer fra mindfulness i behandling av forskjellige psykiske plager. Mindfulness var opprinnelig en måte å møte eksistensielle utfordringer på, og handler i stor grad om å øke egen evne til å forholde seg til negative tanker og stress på uten å la seg overvelde. Økt evne til oppmerksomt nærvær kan hjelpe deg til å bli mer tilstede i kroppen – med mer nærhet til følelser og sanser. For å oppnå dette benytter man seg hovedsakelig av ulike meditasjonsformer og avslapningsøvelser. Målet er at større aksept og nysgjerrighet overfor tilstedeværelsen skal redusere de psykiske plagene eller utfordringene våre. Med aksept menes å registrere og sanse i stedet for å vurdere og handle. Å være tilstede i øyeblikket er altså en viktig del av mindfulness.

 

Mindfulness har opphav i buddhistisk tradisjon, og effekten – særlig for å håndtere stress og negative følelser – er godt dokumentert.

 

Noen av online psykologene hos Lifekeys har kompetanse innenfor mindfulness, og her kan du lese mer om våre psykologer. 

Del

Relaterte artikler


Del