Hva er kognitiv terapi?

18. oktober 2023 kl. 09:53 · 2 minutter å lese

Et øye

Kognitiv terapi er en behandlingstilnærming som tar utgangspunkt i at hensiktsmessige – og uhensiktsmessige – tankemønstre og lærte antagelser og holdninger, påvirker hvordan vi føler oss og måten vi oppfører oss på. Hvordan vi tenker om oss selv og omverdenen har en enorm betydning for hvordan vi har det, hvilke valg vi tar og hvordan vi handler. Kognitiv terapi handler nettopp om å utfordre mindre hensiktsmessige tankemønstre. Målet er at man lærer å forholde seg til seg selv, andre og utfordringer i hverdagen på en mer hensiktsmessig måte. Samtalebehandling basert på kognitiv terapi er løsningsorientert og arbeider for økt innsikt i sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger. Kognitiv terapi er en aktiv og tidsbegrenset form for behandling hvor målet er at klienten skal anvende de redskapene han/hun har tilegnet seg i behandlingen i livet utenfor terapirommet. Slik vil klienten være i bedre stand til å løse forskjellige utfordringer og vanskeligheter. Mange av Lifekeys sine online psykologer anvender kognitiv terapi og har opparbeidet spesialkompetanse innenfor denne tilnærmingen. Kognitiv terapi er en av de mest brukte evidensbaserte metodene blant psykologer, og er den metoden som er mest etterspurt av våre klienter og samarbeidspartnere.

 

Ønsker du å vite mer om andre behandlingstilnærminger, kan du her lese om positiv psykologi og psykodynamisk tilnærming.

Del

Relaterte artikler


Del