Arbeidsrelatert stress – bra eller dårlig?

18. oktober 2023 kl. 09:53 · 5 minutter å lese

Arbeidsmann

Arbeidsrelatert stress forekommer når den ansatte blir stresset på grunn av oppgaver eller situasjoner som oppstår på arbeidsplassen, og bunner ofte i den ansattes opplevelse av at krav og forventninger er større enn hva han eller hun selv klarer å mestre. Dette trenger ikke bety at de reelle kravene på arbeidsplassen er større enn den ansattes faktiske kapasitet, men handler ofte om at arbeidstakers egen oppfattelse av krav, eller kravene som settes til seg selv, er større. Stress kan beskrives som en reaksjon på at man har mye å gjøre, og innebærer som oftest en rekke ubehagelige fysiske og psykiske symptomer.

 

Så lenge man klarer å roe seg ned i etterkant er kortvarig stress som regel helt ufarlig, og kan til og med være bra for deg. Det å være stresset over lengre tid kan derimot føre til at man utvikler mer alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer som igjen kan føre til behov for sykefravær og sykemelding.

 

På en arbeidsplass finnes en rekke faktorer som kan påvirke den enkeltes stressnivå, som for eksempel:

 • For korte tidsfrister og for stor arbeidsmengde
 • Dårlig kommunikasjon
 • Endringer på organisasjonsnivå
 • Mangel på støtte fra både ledelse og kollegaer
 • Mobbing
 • Dårlig håndterte organisatoriske endringer
 • Vansker med å kombinere forpliktelsene på jobb med familieforpliktelser
 • Motstridende forventninger og krav
 • Manglende anerkjennelse på gjennomfør arbeid
   

Når det kommer til arbeidsrelatert stress har arbeidsgiver et stort ansvar. Dette fordi ledelse omhandler hvordan arbeidsoppgaver blir organisert, fordelt og tilrettelagt for de ansatte. Ettersom vi mennesker er forskjellige vil det være individuelle årsaker til stress, og derfor kan det være vanskelig for arbeidsgiver å ha oversikt over i hvilken grad sine ansatte er stresset, og om stressnivået til den enkelte er sunt eller usunt. Så om man på arbeidsplassen opplever usunt og negativt stress, stress som har en negativ påvirkning på livskvaliteten, kan det være lurt å ta dette opp med leder. På denne måten kan man sammen med leder avklare ulike faktorer som kan ligge til grunn for stresset, og man kan få en mer tilrettelagt arbeidshverdag som forhåpentligvis kan bidra til å redusere stresset.

 

De fleste arbeidsgivere ønsker ikke at sine ansatte påvirkes av usunt stress da dette kan påvirke gjennomføringsevne, resultat og arbeidsmiljø. Videre kan usunt stress på arbeidsplassen føre til at ansatte utvikler psykiske problemer som igjen kan medføre både økt sykefravær og sykenærvær – noe som betyr at folk tross sykdom er fysisk tilstede på arbeidet men ikke ikke klarer å jobbe effektivt. Så om du opplever arbeidsrelatert stress vil det være i både din egen og i din arbeidsgivers favør om leder blir gjort kjent med hvordan livskvaliteten din påvirkes av stressnivået ditt. I tillegg til å snakke med leder kan du her lese om stressrespons og stressmestring, og slik få mer kunnskap om prosessene som igangsettes under stress, samt om teknikker som kan hjelpe deg til lettere å håndtere mildt stress. I mange tilfeller kan det også være nyttig å ta kontakt med en psykolog, online eller på kontor, for å få hjelp til å sortere tankene rundt hva som utløser stresset, og hjelp til å håndtere nettopp de utløsende årsakene til dette.

Del

Relaterte artikler


Del