Angst

31. desember 2020 kl. 09:17 · 5 minutter å lese

Menneske
Angst er knyttet til følelsen frykt og er i seg selv en naturlig normalreaksjon som hjelper oss å reagere effektivt i en farlig situasjon. Det er når følelsen av angst ikke står i samsvar med den faktiske faren, og følelsen vedvarer utover det som er hensiktsmessig slik at den skaper problemer i en persons livsførsel, at dette kan kalles et angstproblem som man kan trenge profesjonell hjelp til å håndtere. To sentrale kjennetegn ved angstlidelser er at man stadig opplever å være mer redd enn det som er rimelig og at dette bidrar til urimelige begrensninger i eget liv. Dersom dette er tilfelle, kan det være tegn på at man har en angst som er behandlingstrengende.
 
Et illustrerende eksempel på dette kan være edderkoppfobi, som er en ekstrem frykt for edderkopper. I Norge er vi så heldige at det ikke finnes giftige edderkopper, og således ingen grunn til å være redd eller unngå situasjoner hvor man kan treffe på en edderkopp. Likevel kan angsten for edderkopper oppleves så sterk for noen at de velger å aldri gå ned i sin egen kjeller, eller ha vansker med å i det hele tatt si ordet ”edderkopp” . Disse personene vil kunne ha nytte av å få hjelp til å håndtere angsten sin for edderkopper.
 
Angst kan blant annet oppleves i forhold til spesifikke objekter som i eksempelet ovenfor med edderkopper, eller overfor sosiale situasjoner. Angsten kan også komme plutselig eller være til stede som en konstant uro eller frykt.

Del

Relaterte artikler


Del