Om oss

Om Lifekeys

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer. Helt siden Lifekeys ble startet i 2017 har vi stilt høye krav til oss selv og benyttet innovative løsninger for å gjøre det enklere for folk flest å komme i kontakt med psykolog når man trenger det – uavhengig av hvor man er. Slik har vi etablert oss som en dyktig leverandør av online psykologtjenester, samt en trygg og imøtekommende samarbeidspartner for organisasjoner og bedrifter.

 

Alle våre psykologer er autoriserte og medlem av Norsk Psykologforening. De benytter evidensbaserte metoder og har opplæring i å gi psykologkonsultasjon over video og telefon. Forskning viser at nettbaserte psykologtjenester kan være like effektiv som behandling ved fysisk psykologkontor når det gjelder lettere til moderate psykiske lidelser – slik som for eksempel stressmestring, angst og søvnproblemer. Vi har fokus på å være en trygg og enkel tjeneste å bruke. Konsultasjon hos Lifekeys foregår derfor gjennom en end-to-end kryptert nettløsning, og som bruker behøver man bare tilgang til internett, samt PC, nettbrett eller smarttelefon.

 

Halvparten av befolkningen vil oppleve perioder med psykiske lidelser. Psykiske lidelser er blant de fremste årsakene til sykefravær i arbeidslivet. Psykisk helse påvirker oss på samfunnsnivå, bedriftsnivå og ikke minst påvirker det hverdagen og livet til hvert enkelt individ. Lifekeys er derfor forankret i et fokus på tidlig intervensjon og å senke terskelen for å oppsøke hjelp.

 

Det er lov å ha det tungt – og det er lov å gjøre noe med det. Ikke la de små problemene bli store. Hos Lifekeys får man fleksible tidspunkt, ingen reisetid og mulighet til å snakke med psykologen uavhengig av hvor man befinner seg.