Hvordan klare å holde nyttårsforsettet?

18. oktober 2023 kl. 09:32 · 4 minutter å lese

Fyrverkeri

Nå går vi inn i et nytt år med nye muligheter, og de fleste av oss har også planlagtnyttårsforsett for det nye året. Trendene for nyttårsforsett dreier seg som regel om det åbli flinkere til å studere, prioritere tiden sin, trene, å være sosial og en rekke andre målsom alle har det til felles å bli flinkere til noe, eller gjørenoe bedre. Hvis man har ulike mål for det nye året, og kanskje noen mål man ikke vildele med andre, kan nyttårsforsett være en godmåte å med definere og visualisere disse på. Nyttårsforsett innebærer gjerne ideen omå starte med blanke ark, noe som for mange er nødvendig for å få dennødvendige motivasjonen som trengs for å klare og gjennomføre livsendringer. Ofte gårdette veldig bra helt i starten på nyåret før det etterhvert – kanskje etter en månedeller to – glir litt ut og målet aldri fullføres. Til tross for dette setterman seg nye nyttårsforsett – år etter år – med akkurat samme mengde giv og motivasjon.

 

De fleste av oss setter oss altså nye nyttårsforsett i god tro om at “dette året skal jeglykkes”, men for mange ender det dessverre ikke slik. Dette skyldes flere årsaker, som blant annet:

  • Urealistiske nyttårsforsett
  • Målene er for store og diffuse (uspesifiserte)
  • Man glemmer å lage en konkret handlingsplan for hvordan målene skal nås
  • Man tar for lett på endringen

 

Selv om veldig mange ikke lykkes i å nå nyttårsforsettene sine, betyr ikke det at det er umulig.For å klare å nå målene man setter seg er det, i tillegg til å ha konkretemål med en konkret handlingsplan, også viktig at man har en indremotivasjon for det man jobber mot. Indre motivasjon er nemlig en viktig drivkraft som får osstil å fortsette – ikke gi opp – også når det man jobber mot oppleves tungt. Indremotivasjon hjelper oss til å ta de riktige valgene, også etter de aller første ukene pånyåret. Det å endre vaner er ikke lett, og det er noe som tar tid. Derfor er det nødvendigat målene kommer innenfra, basert på dine egne ønsker. God mental helse er ofte viktig iprosessen med å nå målene man setter seg. Samtidig opplever man mestring når mangjennomfører en målsetting, noe som igjen er med på å bygge en god og sunn psykisk helse.

 

Til slutt, husk å sett deg delmål. Kanskje er 2019 året hvor også god psykisk helse skalfå en plass på listen over forsett!

 

Godt nyttår.

Del

Del