Hvordan klare å holde nyttårsforsettet?

18. oktober 2023 kl. 09:32 · 4 minutter å lese

Fyrverkeri

Nå går vi inn i et nytt år med nye muligheter, og de fleste av oss har også planlagt nyttårsforsett for det nye året. Trendene for nyttårsforsett dreier seg som regel om det å bli flinkere til å studere, prioritere tiden sin, trene, å være sosial og en rekke andre mål som alle har det til felles å bli flinkere til noe, eller gjøre noe bedre. Hvis man har ulike mål for det nye året, og kanskje noen mål man ikke vil dele med andre, kan nyttårsforsett være en god måte å med definere og visualisere disse på. Nyttårsforsett innebærer gjerne ideen om å starte med blanke ark, noe som for mange er nødvendig for å få den nødvendige motivasjonen som trengs for å klare og gjennomføre livsendringer. Ofte går dette veldig bra helt i starten på nyåret før det etterhvert – kanskje etter en måned eller to – glir litt ut og målet aldri fullføres. Til tross for dette setter man seg nye nyttårsforsett – år etter år – med akkurat samme mengde giv og motivasjon.

 

De fleste av oss setter oss altså nye nyttårsforsett i god tro om at “dette året skal jeg lykkes”, men for mange ender det dessverre ikke slik. Dette skyldes flere årsaker, som blant annet:

  • Urealistiske nyttårsforsett
  • Målene er for store og diffuse (uspesifiserte)
  • Man glemmer å lage en konkret handlingsplan for hvordan målene skal nås
  • Man tar for lett på endringen

 

Selv om veldig mange ikke lykkes i å nå nyttårsforsettene sine, betyr ikke det at det er umulig. For å klare å nå målene man setter seg er det, i tillegg til å ha konkrete mål med en konkret handlingsplan, også viktig at man har en indre motivasjon for det man jobber mot. Indre motivasjon er nemlig en viktig drivkraft som får oss til å fortsette – ikke gi opp – også når det man jobber mot oppleves tungt. Indre motivasjon hjelper oss til å ta de riktige valgene, også etter de aller første ukene på nyåret. Det å endre vaner er ikke lett, og det er noe som tar tid. Derfor er det nødvendig at målene kommer innenfra, basert på dine egne ønsker. God mental helse er ofte viktig i prosessen med å nå målene man setter seg. Samtidig opplever man mestring når man gjennomfører en målsetting, noe som igjen er med på å bygge en god og sunn psykisk helse.

 

Til slutt, husk å sett deg delmål. Kanskje er 2019 året hvor også god psykisk helse skal få en plass på listen over forsett!

 

Godt nyttår.

Del

Del