Hvordan kan jeg få mest ut av timen min med en psykolog hos Lifekeys?

18. oktober 2023 kl. 09:33 · 5 minutter å lese

Kvinne på telefonen

Hvordan få mest ut av min psykologsamtale hos Lifekeys?

Samtalebehandling fungerer i stor grad på samme måte som mye annet i livene våre – jo mer innsats du legger i det, desto mer utbytte kan du forvente å få igjen. Samtalebehandling er interaktiv, hvilket innebærer at du og psykologen begge snakker. Du er eksperten på deg selv og ditt eget liv, og psykologen er eksperten på behandlingsmetoden.

 

Noen ganger er man kanskje ikke så forberedt på hva man ønsker å ta opp i samtalen med psykologen, og det er helt i orden. Ulempen er at du gjerne vil føle at du får mer utbytte av timen dersom du har forberedt et tema som er betydningsfullt for deg. Dette behøver ikke å innebære mer arbeid enn at du kanskje tenker kort gjennom noen viktige tema på forhånd. Mange klienter opplever det som hjelpsomt å notere ned litt av det de ønsker å ta opp i samtalen forut for timen. Ønsker du å også notere under samtalen – er det helt opp til deg. Det kan være en god måte å holde oversikten eller huske det som blir snakket om med psykologen.

 

Å gi ærlig tilbakemelding til psykologen kan også hjelpe deg med å få mer ut av timen. Noen ganger kan psykologen sette fokus på elementer eller områder som du ikke ønsker å prioritere. Da er det viktig å fortelle psykologen dette. Psykologer er vant med ærlige tilbakemeldinger så du trenger ikke være redd for å si din ærlig mening om hva du tenker og føler, selv om dette er negativt overfor psykologen eller behandlingen. Det viktigste er at du som klient føler deg ivaretatt og forstått, og at du opplever å snakke om det som er viktigst for deg. Forut for timen kan det også være lurt å teste ut det tekniske utstyret for å sjekke at lyd og video fungerer.

 

Det siste og beste rådet for å få mest mulig ut av din psykologsamtale er å være åpen for å motta hjelp og motivert for en endring i livet ditt.

Del

Del