Hva er psykodynamisk terapi?

18. oktober 2023 kl. 09:44 · 3 minutter å lese

En mann på en buss

Psykodynamisk tilnærming tar utgangspunkt i at vi ikke er bevisste mange av våre tanker, følelser og indre konflikter – og at mange av disse ubevisste prosessene påvirker oss negativt og skaper problemer og symptomer i hverdagen. I psykodynamisk terapi vil psykologen prøve å finne en sammenheng mellom opplevde symptomer – som for eksempel angst eller uroligheter – og relasjonelle vansker som kan være preget av underliggende og ubevisste konflikter og negative følelser fra tidligere relasjoner. Noe av arbeidet til psykologen går her ut på å bruke tanker, følelser og erfaringer fra tidligere relasjoner i forståelsen av dine nåværende reaksjoner. Psykodynamisk tilnærming kan være aktuelt når problemene er mer generelle og relasjonelle, og når du ønsker å forstå egne reaksjoner på en bedre måte.

 

Psykologene hos Lifekeys som benytter psykodynamisk terapi i sin behandlingsmetode bruker det for å oppnå en grunnleggende forståelse av de forskjellige vanskene personen opplever, og kombinerer ofte den psykodynamiske tilnærmingen med andre terapeutiske teknikker, som for eksempel kognitiv terapi og positiv psykologi.

Del

Del