Gudmundur Ebenezer: Hva driver oss i Lifekeys?

22. desember 2020 kl. 12:01 · 5 minutter å lese

Grunnleggeren Gudmundur Ebenezer

Rundt halvparten av befolkningen vil i løpet av livet oppleve perioder med psykiske lidelser av ulik grad.

Dessverre er det mange som ikke oppsøker hjelpen de har behov for. Tall fra FHI viser at kun 25 prosent av personer med symptomer for depresjon oppsøker hjelp.

Ved symptomer for angst er tallene enda lavere, da er det bare 13 prosent som finner hjelpen de har behov for. Eksperter mener at noe av grunnen til dette er at det i Norden fortsatt er knyttet mye stigma til temaet og mange mangler kunnskap om når og hvordan man kan oppsøke hjelp.

Gudmundur Ebenezer, psykolog og gründer av Lifekeys, opplevde tidlig i livet hvor stor belastning psykiske lidelser kan ha på en familie. Da han var bare 7 år gammel fikk faren alvorlig psykiske plager og forsvant ut av oppveksten. I ettertid har han ofte tenkt at mye kunne vært annerledes dersom hans far hadde fått den riktige hjelpen for sine psykiske lidelser på et tidligere tidspunkt.

Samtidig ble det en opplevelse av hvordan vanskelige livssituasjoner og psykisk helse ofte ikke blir snakket om. Dette motiverte Ebenezer til å velge en utdanning som psykolog og undersøke hvordan man kan gi den riktige hjelpen til personer som trenger det, før de psykiske lidelsene blir for alvorlige.

 

Lifekeys

Ebenezer ville fornye den konvensjonell måten å møte psykologen på og startet i 2017 en digital tjeneste som tilbyr profesjonell psykolog hjelp over video. Tjenesten er utviklet for at folk skal få enklere tilgang til psykologer uten å gå veien gjennom henvisninger, ventetid og avvisninger. Forskning viser også at psykologhjelp kan være like effektivt digitalt som på et fysisk kontor.

Lifekeys er basert på faglig psykologkompetanse og brukervennlige løsninger. Psykologen man møter hos Lifekeys arbeider sammen med klientene sine for å lage mål og løsninger som bedrer den psykiske helsen. Ved hjelp av digitalisering kan brukerne gi tilbakemelding etter behandling som gjør det enklere for psykologene å tilrettelegge og planlegge for neste time. Slik kan digitalisering ikke bare gjøre psykologene mer tilgjengelig, men også forbedre relasjonene man har mellom klient og psykolog.

Lifekeys er ledende i Norge på digitale psykologtjenester og gjennomfører samtaler over video og telefon. Det utføres konsultasjoner hver dag, hele uken, mellom 08.00-21.00. Alle psykologer hos Lifekeys er autoriserte og har ulike kompetanseområder. Slik legges alt til rette for at du enkelt kan velge den psykologen og det tidspunktet som passer best for deg og dine utfordringer.

Ved å ha samtale med psykologen over video eller telefon gjennomføre du timene der du føler deg mest komfortabel. Fleksible tidspunkt, dyktige psykologer, og brukervennlig teknologi gjør samtalene til en god opplevelse for klientene.

Del

Relaterte artikler


Del