5 tiltak mot depresjon du kan starte med i dag

31. desember 2020 kl. 09:04 · 5 minutter å lese

Deprimert mann

Har du noen ganger følt deg fortvilet, nedstemt eller tiltaksløs? Har du opplevd søvnvansker, energitap eller manglende sexlyst? Eller er det lenge siden du har kjent på følelse av glede? De fleste av oss har nok fra tid til annen kjent på et eller flere av disse symptomene, symptomer som ofte er forbigående og som ikke trenger å bety at man er deprimert. Det kan imidlertid være lurt å være litt bevisst disse symptomene – om de øker i antall og oppleves over lenger tid. Ettersom vi mennesker er forskjellige vil også opplevelsen av depresjon være ulik fra person til person. Noen har en klar opplevelse av å være deprimert, mens for andre kan symptomene og opplevelsen være mer diffus.

Men hva er egentlig depresjon? Depresjon er tilstedeværelsen av flere av symptomene over en lengre periode, i to uker eller mer, noen ganger måneder. Man skiller gjerne mellom milde, moderate og alvorlige depresjoner. Forskjellen på disse avhenger av hvor mange av symptomene man opplever, og i hvor stor grad de påvirker hverdagen. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og rammer én av ti årlig. Depresjon har ofte flere komplekse og sammensatte årsaker.

Depresjon kan være veldig smertefullt og føre til at man mister både motivasjon og livsgnist. Varighet og alvorlighetsgrad kan variere fra person til person, samt fra gang til gang hos samme person. Mange kan oppleve at det er vanskelig å gjøre noe med det, og ender opp med en følelse av hjelpeløshet. Andre tenker kanskje at dette er noe som kommer til å gå over av seg selv, og forsøker derfor bare å vente ut prosessen. Men heldigvis er det faktisk slik at man kan gjøre noe både for å forebygge og håndtere depresjon.

 

Her er 5 tips og tiltak som du kan starte med i dag:

  1. Vær sammen med mennesker som får deg til å føle deg bra, som både verdsetter og respekterer deg.
  2. Snakk positivt om- og til deg selv. Gjentagende positivt selvsnakk kan i stor grad påvirke hvordan vi føler oss ved at det det vi sier til oss selv etterhvert også reflekteres i følelsene våre. Med andre ord kan positivt selvsnakk være starten på en bedre selvfølelse.
  3. Sett av tid til å reflektere over problemene dine, og forsøk så å løse dem. Selv om det kan være vondt der og da. Det er imidlertid viktig at du ikke bruker hele dagen på dette, sett også av tid til til å gjøre ting som vanligvis gir deg glede.
  4. Vær fysisk aktiv. Så lite som en time med fysisk aktivitet i uken kan hjelpe. Finn noen aktiviteter du liker, og gjennomfør dem regelmessig.
  5. Snakk med en psykolog: han/hun vil kunne evaluere situasjonen din, og sammen med deg komme fram til tilpassede tiltak for at du skal kunne få den hjelpen du trenger.

 

Helt til slutt – husk at det aldri er for tidlig å oppsøke hjelp hos psykolog. Jo tidligere man tar tak i problemene, jo tidligere kan de også løses.

Del

Del