Hva er en psykolog og hva er forskjellen mellom psykolog, psykiater og terapeut ?

En psykolog er en autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig helsehjelp. For å få autorisasjon kreves det seks års utdannelse på universitet eller tilsvarende utdannelse fra utlandet. Å være autorisert psykolog medfører også at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert i Norge, som for eksempel taushetsplikt. Det betyr at du kan følge deg absolutt trygg på at alt som du sier til psykologen plikter han/hun seg til å holde for seg selv og vil ikke fortelle det videre til andre. Denne plikten er derfor sentral for at det skal oppstå tidlig tillit mellom deg og psykologen.

 

Psykiater er et annet helseyrke. Psykiater er en ferdigutdannet lege som har tatt videreutdanning i behandling og utredning av psykiske plager. Psykiateren har da en kompetanse på medikamentell behandling av psykiske plager og har derfor rett til å utskrive medisiner til klienter. Psykologen har derimot gjennom utdanning og yrkeserfaring fått både kunnskap om normalutvikling og utvikling av psykiske plager. Gjennom utdanning har han da fått en solid verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne utrede og hjelpe folk, bl.a.  kognitiv terapi, psykologiske tester, generell samtalebehandling og relasjoner.

 

Psykoterapeut eller terapeut er derimot noen som ikke har en beskyttet tittel og det foreligger ingen formelle krav til kompetanse. De er ofte ikke helsepersonell og trenger ikke autorisasjon for å drive sin praksis og derfor kan de fleste kalle seg en terapeut eller psykoterapeut uten å få noen godkjenning for det. Det er derfor mange, inkluder vi i Lifekeys, som vil mene at det er på mange måter et bedre å velge autorisert helsepersonell som en psykolog som har lang utdanning og erfaring bak seg fremfor en terapeut. Hvordan du kan velge psykolog som passer for deg er et annet tema som folk bør tenke på før de velger en psykolog. Her kan du se lese om Lifekeys psykologene.