Mestring av arbeidsrelatert stress - fra stress til trivsel

11 august, kl: 18:00, 60 min

Stress er i seg selv en naturlig fysiologisk respons som følge av overbelastning fra omgivelsene, og er dermed hensiktsmessig for liv og helse. Stress blir først negativ når tilstanden varer ...

Les mer

Hva er egentlig flyskrekk, og hvordan kan det overvinnes?

13 august, kl: 18:00, 60 min

Flyskrekk er vanligere enn mange tror. Det er normalt å oppleve noe ubehag ved flyreiser ettersom det ikke er naturlig for oss mennesker å fly...

Les mer

Hvordan mestre sosial angst – tips og strategier

18 august, kl: 18:00, 60 min

Sosial angst er noe mange nordmenn føler på. Det kjennetegnes som en markert og vedvarende frykt for å bli negativt vurdert av andre. Personen frykter at hun...

Les mer

Hvordan mestre eksamensangst - tips og strategier

20 august, kl: 12:00, 60 min

Eksamensangst kan hindre mange fra å få ut sitt beste under eksamen, og bare tanken på at eksamen nærmer seg kan gi angsten et slikt omfang at den påvirke helsen i det daglige...

Les mer