Typiske utfordringer

Det er helt normalt å oppleve psykiske utfordringer – faktisk vil rundt halvparten av befolkningen oppleve psykiske plager/lidelser i løpet av livet. Her kan du lese om noen av de vanligste psykiske lidelsene.

Angstlidelser

Angstlidelser er de meste utbredte psykiske lidelsene i den vestlige verden. Hver fjerde til femte person får en angstlidelse i løpet av livet, mens mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse. Angstlidelsene har det til felles at de virker begrensende på den som rammes, da ens handlefrihet innskrenkes og livskvaliteten reduseres. Dette kommer av at man gjerne unngår det som forårsaker ubehag, bruker mye tankekapasitet på bekymring, samt opplever plagsomme fysiske symptomer.

Depresjon

Depresjon i ferd med å bli den ledende årsak til sykdom i den vestlige del av verden – hver femte person vil bli rammet av depresjon i løpet av livet. Depresjon er altså en svært utbredt tilstand som de fleste mennesker, direkte eller indirekte, vil møte på. Depresjon har en høy pris både for enkeltindividet og familien i form av lidelse og tapt inntekt, og koster samfunnet millioner hvert år. Det er derfor viktig å oppsøke hjelp så fort du har mistanke om at du eller noen du står nær lider av en depresjon. Under kan du lese om hvilke signaler du skal være obs på, og hvordan du skal gå frem.