Sjalusi i parforholdet

Det er mange som opplever å bli sjalu på kjæresten, eller at kjæresten er sjalu på deg. Og at litt sjalusi kan oppstå er helt normalt fordi det handler om at man er redd for å bli forlatt eller avvist av en person som står deg nært. Sjalusi er en følelse som oppstår når man føler at noe man har, som for eksempel et kjærlighetsforhold, blir truet av noen andre. Det vil alltid være tre eller flere parter involvert når man er sjalu, dette er deg, det du har og en ekstern faktor som truer hva du har. Sjalusi baserer seg på en frykt for å bli forlatt eller avvist og kan føre til ubehagelige følelser, negative tanker og til uakseptabel atferd. Selv om sjalusi ofte bygger på et ønske om at kjærlighetsforholdet skal vare, så kan nettopp sjalusi føre til at det forholdet blir svekket og etterhvert tar slutt fordi den kommer av misforståelser og mistolkninger.

 

Hvordan man opplever sjalusi og hva som utløser sjalusi varierer fra person ofte kan det være grunnet i dårlig selvtillit, selvbilde, selvfølelse, bekymring om at partneren kommer til å forlate deg, dårlige opplevelser fra tidligere forhold som for eksempel utroskap eller det kan kan være at man selv kanskje har vært utro og legger dette over på partner. Sjalusi kommer ofte på grunn av følelsen av usikkerhet.

 

Det er også en forskjell på om du blir sjalu av tanken om romantisk konkurranse og det å bli sjalu på alle sosiale eller arbeidsrelaterte relasjonene partneren din måtte ha. Videre er det også forskjell på å være litt sjalu og sykelig sjalu. Ved sykelig sjalusi har man ofte en overdreven og sterk redsel for at noe har skjedd eller at noe kommer til å skje i fremtiden. Man blir ofte mistenksom, kontrollerende og kanskje til og med oppfører seg aggressivt, og i slike tilfeller kan det være lurt å oppsøke profesjonell hjelp både for din egen skyld men også for partneren din sin og forholdet sin skyld.

 

Ved sjalusi kan man oppleve å føle uro, sinne, tristhet og fortvilelse, ingen av disse følelsene er gode. Det å være sjalu kan være veldig energikrevende og følelsene som oppstår ved sjalusi fører som regel aldri til noe bra. Det er ikke alltid lett å bli kvitt sjalusien, men her er noen råd du kan prøve ut selv for å bli kvitt den:

 

  1. Bli bevisst på hva som utløser sjalusien, hvilke tanker du får når du blir sjalu og hva som opprettholder disse tankene. Husk at sjalusien bygger på tanker og forestillinger om det du frykter kan skje og gjenspeiler nødvendigvis ikke virkeligheten. Deretter tenk over om det er grunnlag for at du har disse tankene?
  2. Når du kjenner sjalusien sniker seg på, forsøk å få tankene over på noe annet ved å for eksempel finne på noe å gjøre med en venn, som å dra å trene eller se en film. Eller så kan det også hjelpe å snakke med en venn du stoler på om disse tankene, slik at du kan få satt de i perspektiv.
  3. Unngå den kontrollerende atferden med utspørring om hvor partneren er til enhver tid og sjekke opp hva partneren holder på med. Selv om det kanskje er fristende å gjøre det, er nettopp dette med på å opprettholde sjalusien.
  4. Bygg selvtillit – fokuser på de gode sidene av deg selv og gjør ting som gir deg mestring. Finn også ut hva partneren din ser i deg og stol på det den sier. Økt selvtillit vil være med å redusere sjalusi følelsen.
  5. Åpenhet med partneren – snakk gjerne med partneren din om sjalusien du føler på, men helst på et tidspunkt hvor du ikke føler deg sjalu, viktig å ikke gjøre dette når sjalusi følelsen er sterkest. Ikke reager på følelsene ved å begynne med beskyldninger og utspørring, men vær heller ydmyk og åpen om hvordan du føler det i slike situasjoner. Slik kan du og partner sammen finne ut av hva det skyldes og hva som skal til for å redusere dette. Husk at partneren din mest sannsynlig ikke valgte å bli i et forhold med deg på grunn av beskyldninger, kontrollering og utspørring, så unngå dette når du tar dette opp.
  6. Jobb med å bygge opp gjensidig tillit i forholdet. Videre kan dere sammen passe på å komplimenter til hverandre slik at dere føler dere trygge på hverandre.

 

Hvis sjalusien ikke forsvinner og den begynner å tære på forholdet vil vi anbefale å ta kontakt med en psykolog. Mange velger å ta kontakt med en psykolog om akkurat dette fordi psykologen kan hjelpe deg å sortere tankene og finne de riktige teknikkene slik at du kan håndtere sjalusien.