Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar doktorgrad. Smiti har i tillegg videreutdanning i veiledet selvhjelp og internettbehandling og har bred erfaring med behandling over internett. Hun jobber i spesialisthelsetjenesten hvor hun til daglig møter på problemstillinger som angst, depresjon, fobier, relasjonsproblemer, søvnvansker og sorgreaksjoner. Hun har erfaring fra arbeid med barn og unge, voksne og familier fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Smiti er opptatt av at hennes klienter skal kunne føle at de får med seg viktige verktøy som de kan ta i bruk i hverdagen. Hun bruker mye kognitiv terapi i behandling, hvor fokuset er på hvordan tanker, atferd, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, men er også fleksibel i sin tilnærming og vil derfor først og fremst jobbe for at klienten føler seg sett og forstått og at de får mest mulig utbytte av timene.

Kalender

Møt våre andre psykologer

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Linn Simensen

NB! Mammaperm. Linn er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i Barcelona i 2008, og er snart ferdigutdannet som spesialist i…

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…

Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar…

Ine Jareid

Ine Jareid har flere års erfaring som psykolog fra arbeid ved private klinikker. Ine tilbyr evidensbasert terapi innen angst og…