Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar doktorgrad. Smiti har i tillegg videreutdanning i veiledet selvhjelp og internettbehandling og har bred erfaring med behandling over internett. Hun jobber i spesialisthelsetjenesten hvor hun til daglig møter på problemstillinger som angst, depresjon, fobier, relasjonsproblemer, søvnvansker og sorgreaksjoner. Hun har erfaring fra arbeid med barn og unge, voksne og familier fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Smiti er opptatt av at hennes klienter skal kunne føle at de får med seg viktige verktøy som de kan ta i bruk i hverdagen. Hun bruker mye kognitiv terapi i behandling, hvor fokuset er på hvordan tanker, atferd, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, men er også fleksibel i sin tilnærming og vil derfor først og fremst jobbe for at klienten føler seg sett og forstått og at de får mest mulig utbytte av timene.

Kalender
23 Apr

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
23 Apr

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
25 Apr

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
25 Apr

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
25 Apr

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
30 Apr

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
30 Apr

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
30 Apr

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
02 May

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
02 May

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
02 May

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon

Møt våre andre psykologer

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Linn Simensen

NB! Mammaperm. Linn er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i Barcelona i 2008, og er snart ferdigutdannet som spesialist i…

Mehri Agai

Mehri jobber nå i psykisk helsevern for voksne og er i gang med spesialiseringsutdannelse ved Norsk Psykologforening. Mehri har erfaring…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Christine Demmo

Christine er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i København, og har nylig avlevert sin doktorgrad i psykologi ved Universitetet i…

Katrine Eik

NB! Mammaperm. Katrine Eik er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har mange års erfaring fra arbeid…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…