Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar doktorgrad. Smiti har i tillegg videreutdanning i veiledet selvhjelp og internettbehandling og har bred erfaring med behandling over internett. Hun jobber i spesialisthelsetjenesten hvor hun til daglig møter på problemstillinger som angst, depresjon, fobier, relasjonsproblemer, søvnvansker og sorgreaksjoner. Hun har erfaring fra arbeid med barn og unge, voksne og familier fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Smiti er opptatt av at hennes klienter skal kunne føle at de får med seg viktige verktøy som de kan ta i bruk i hverdagen. Hun bruker mye kognitiv terapi i behandling, hvor fokuset er på hvordan tanker, atferd, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, men er også fleksibel i sin tilnærming og vil derfor først og fremst jobbe for at klienten føler seg sett og forstått og at de får mest mulig utbytte av timene.

Kalender
12 Dec

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
12 Dec

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
12 Dec

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
17 Dec

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
17 Dec

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
19 Dec

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
19 Dec

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
19 Dec

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
24 Dec

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
24 Dec

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
24 Dec

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon
26 Dec

Smiti

 • 17 - 18
 • Smiti Kahlon
26 Dec

Smiti

 • 18 - 19
 • Smiti Kahlon
26 Dec

Smiti

 • 19 - 20
 • Smiti Kahlon

Møt våre andre psykologer

Mehri Agai

Mehri jobber nå i psykisk helsevern for voksne og er i gang med spesialiseringsutdannelse ved Norsk Psykologforening. Mehri har erfaring…

Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar…

Katrine Eik

NB! Mammaperm. Katrine Eik er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har mange års erfaring fra arbeid…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Linn Simensen

NB! Mammaperm. Linn er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i Barcelona i 2008, og er snart ferdigutdannet som spesialist i…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Christine Demmo

Christine er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i København, og har i tillegg doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…