Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar doktorgrad. Smiti har i tillegg videreutdanning i veiledet selvhjelp og internettbehandling og har bred erfaring med behandling over internett. Hun jobber i spesialisthelsetjenesten hvor hun til daglig møter på problemstillinger som angst, depresjon, fobier, relasjonsproblemer, søvnvansker og sorgreaksjoner. Hun har erfaring fra arbeid med barn og unge, voksne og familier fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.

Smiti er opptatt av at hennes klienter skal kunne føle at de får med seg viktige verktøy som de kan ta i bruk i hverdagen. Hun bruker mye kognitiv terapi i behandling, hvor fokuset er på hvordan tanker, atferd, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, men er også fleksibel i sin tilnærming og vil derfor først og fremst jobbe for at klienten føler seg sett og forstått og at de får mest mulig utbytte av timene.

Kalender

Møt våre andre psykologer

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…

Ine Jareid

Ine Jareid har flere års erfaring som psykolog fra arbeid ved private klinikker. Ine tilbyr evidensbasert terapi innen angst og…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Linn Simensen

NB! Mammaperm. Linn er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i Barcelona i 2008, og er snart ferdigutdannet som spesialist i…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…