Robin Ingebrigtsen Monsen

Robin ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne i alle aldre. Blant utfordringene han har samarbeidet med dem om er rus- og avhengighet, kartlegging og tilrettelegging ved kognitiv svikt, hjelp til å håndtere fobiske angstlidelser og bekymringsangst, hjelp til å identifisere og bryte opprettholdende strategier som eksempelvis unngåelse, perfeksjonisme, prokrastinering og liknende, samt hjelp til å styrke motivasjon, redusere ambivalens og å støtte menneskers evne til å ta beslutninger. Robin har også en spesiell interesse for å bidra til å hjelpe mennesker til økt arbeidsdeltakelse, og til å klare å stå i arbeid over tid.

 

Robin er opptatt av at det er normalt å bli påvirket av vanskelige hendelser, tanker, sterke følelser/kroppsfornemmelser, og unyttige handlinger. Hvis problemene vedvarer over tid tid kan dette gå utover vår selvfølelse, vårt forhold til andre, og det kan påvirke opplevelsen av å ikke føle at vi strekker til på viktige arenaer i livene våre. I dette perspektivet er ikke mennesker defekte eller ødelagte; de har kjørt seg fast.

 

Robin har videreutdanning i kognitiv terapi, metakognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi og aksept- og forpliktelsesterapi. Dette er terapiretninger som byr på ulike måter å håndtere det som er vanskelig på. Hensikten er å vansker på en slik måte at det ikke kommer i veien for at du kan gjøre det som gjør livet ditt rikt, givende og meningsfylt.

 

Det er viktig for Robin at du opplever hver samtale som nyttig, og at hver samtale gir deg noe du kan ta med deg som bidrar til at du føler deg mindre fastlåst og mer myndiggjort.

Kalender

Møt våre andre psykologer

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Ine Jareid

Ine Jareid har flere års erfaring som psykolog fra arbeid ved private klinikker. Ine tilbyr evidensbasert terapi innen angst og…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…

Robin Ingebrigtsen Monsen

Robin ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne i alle…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog med særlig kompetanse innenfor smertebehandling, avhengighet og rusproblematikk.

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…