Kjersti Reisæter Aartun

 

Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med behandling av ulike typer psykiske vansker, som livskriser, depresjon, angst, traumer og relasjonelle problemer.

Alle mennesker går gjennom vanskelige perioder i livet, noe som kan føre til ulike psykologiske, følelsesmessige og relasjonelle problemer og plager. Dette kan gå utover hvordan en fungerer på jobb eller studier, i forholdet til partner, familie og venner, samt egen selvfølelse. Når en søker profesjonell hjelp er en ofte fortvilet og har prøvd en rekke måter å løse vanskelighetene sine på, men det kan ofte føles fastlåst og håpløst. Kjerstis terapeutiske tilnærming baserer seg på tanken om at psykiske og følelsesmessige vansker oppstår i relasjonen mellom mennesker, og at problemene også best løses i en mellommenneskelig relasjon. Terapi gir dermed en anledning til å jobbe med vanskene i samarbeid med en terapeut.

 

Noen oppsøker terapi med helt konkrete mål og ønsker, mens andre har en fornemmelse av at endring er nødvendig uten å ha klart for seg et spesifikt mål. Uansett vil det være essensielt å finne en måte å snakke sammen på som oppleves meningsfull og trygg, og som gir grunnlag for sammen å utforske hva som er til hinder for å leve et godt liv og hvordan dette kan endres.

 

Typiske problemstillinger Kjersti kan hjelpe deg med:

  • Depresjon
  • Angst
  • Livskriser
  • Traumer
  • Relasjonelle problemer
Kalender
06 Apr
07 Apr
20 Apr
21 Apr
27 Apr
28 Apr
04 May
05 May
11 May
12 May
18 May

Møt våre andre psykologer

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor…

Kjersti Reisæter Aartun

  Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med…

Ine Jareid

Ine Jareid har flere års erfaring som psykolog fra arbeid ved private klinikker. Ine tilbyr evidensbasert terapi innen angst og…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.