Kjersti Reisæter Aartun

 

Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med behandling av ulike typer psykiske vansker, som livskriser, depresjon, angst, traumer og relasjonelle problemer.

Alle mennesker går gjennom vanskelige perioder i livet, noe som kan føre til ulike psykologiske, følelsesmessige og relasjonelle problemer og plager. Dette kan gå utover hvordan en fungerer på jobb eller studier, i forholdet til partner, familie og venner, samt egen selvfølelse. Når en søker profesjonell hjelp er en ofte fortvilet og har prøvd en rekke måter å løse vanskelighetene sine på, men det kan ofte føles fastlåst og håpløst. Kjerstis terapeutiske tilnærming baserer seg på tanken om at psykiske og følelsesmessige vansker oppstår i relasjonen mellom mennesker, og at problemene også best løses i en mellommenneskelig relasjon. Terapi gir dermed en anledning til å jobbe med vanskene i samarbeid med en terapeut.

 

Noen oppsøker terapi med helt konkrete mål og ønsker, mens andre har en fornemmelse av at endring er nødvendig uten å ha klart for seg et spesifikt mål. Uansett vil det være essensielt å finne en måte å snakke sammen på som oppleves meningsfull og trygg, og som gir grunnlag for sammen å utforske hva som er til hinder for å leve et godt liv og hvordan dette kan endres.

 

Typiske problemstillinger Kjersti kan hjelpe deg med:

  • Depresjon
  • Angst
  • Livskriser
  • Traumer
  • Relasjonelle problemer
Kalender
06 Oct
12 Oct
13 Oct
19 Oct
20 Oct
26 Oct
27 Oct
02 Nov
03 Nov
09 Nov
10 Nov

Møt våre andre psykologer

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun…

Maryam Golzar

Maryam er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspykologi. Hun har KBT psykologutdanning og har jobbet som psykolog siden 2010. Fra…

Kjersti Reisæter Aartun

  Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Ine Jareid

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine…