Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer. Kjell Arne har fokus på spørsmål og problemstillinger mange mennesker kan streve med i perioder i livet. Dette innebærer utfordringer i forbindelse med studier, arbeid, samliv, kronisk sykdom eller andre forhold.

I sitt arbeid anvender han i hovedsak kognitiv terapi, som dreier seg blant annet om hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen og påvirker hverandre. Kognitiv terapi tar utgangspunkt i at mennesker ofte kan bli opphengt i negative eller uheldige livsmønstre og at dette videre kan føre til redusert livskvalitet. Ved å se nærmere på disse livsmønstrene og sammenhengene, kan vi få en bedre forståelse av oss selv og et bedre og rikere liv.

Kjell Arne er utdannet fra Universitetet i Oslo og har flere års erfaring fra arbeid med mennesker med ulike psykiske lidelser.

Kalender
12 Dec

Kjell Arne

 • 10 - 11
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
12 Dec

Kjell Arne

 • 11 - 12
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
12 Dec

Kjell Arne

 • 12 - 13
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
12 Dec

Kjell Arne

 • 13 - 14
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
12 Dec

Kjell Arne

 • 14 - 15
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
12 Dec

Kjell Arne

 • 15 - 16
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
12 Dec

Kjell Arne

 • 16 - 17
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 10 - 11
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 11 - 12
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 12 - 13
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 13 - 14
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 14 - 15
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 15 - 16
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 16 - 17
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
13 Dec

Kjell Arne

 • 17 - 18
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 10 - 11
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 11 - 12
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 12 - 13
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 13 - 14
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 14 - 15
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 15 - 16
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 16 - 17
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
14 Dec

Kjell Arne

 • 17 - 18
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
15 Dec

Kjell Arne

 • 10 - 11
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
15 Dec

Kjell Arne

 • 11 - 12
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
15 Dec

Kjell Arne

 • 12 - 13
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
15 Dec

Kjell Arne

 • 13 - 14
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
16 Dec

Kjell Arne

 • 10 - 11
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
16 Dec

Kjell Arne

 • 11 - 12
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
16 Dec

Kjell Arne

 • 12 - 13
 • Kjell Arne Strøm-Olsen
16 Dec

Kjell Arne

 • 13 - 14
 • Kjell Arne Strøm-Olsen

Møt våre andre psykologer

Katrine Eik

NB! Mammaperm. Katrine Eik er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har mange års erfaring fra arbeid…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Christine Demmo

Christine er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i København, og har i tillegg doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo.…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Mehri Agai

Mehri jobber nå i psykisk helsevern for voksne og er i gang med spesialiseringsutdannelse ved Norsk Psykologforening. Mehri har erfaring…