Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun har lang arbeidserfaring fra førstelinjetjenesten, der hun har jobbet med både barn, ungdom og unge voksne. I tillegg har hun tidligere vært del av kommunalt kriseteam. Hun er for tiden i en 2 årig videreutdanning i kognitiv terapi, og har siden 2018 i hovedsak hatt voksne klienter.

 

Årsaker til at man oppsøker en psykolog kan være en vanskelig livssituasjon, psykiske symptomer som for eksempel depressive- eller angstsymptomer. At en strever med stress, utbrenthet, sorg, samlivsvansker, søvnvansker eller står ovenfor vanskelige livsendringer og valg i livet.  Noen sitter fast i gamle livshendelser, opplever vansker i relasjoner eller opplever at selvfølelsen er til hinder for å danne og opprettholde relasjoner.

 

I mitt arbeid som psykolog forsøker jeg å anvende en holdning som innbyr til samarbeid og felles forståelse. Jeg tar utgangspunkt i klientens ønsker for terapien og forsøker i fellesskap å lage en realistisk målsetting for arbeidet i terapi. Jeg bruker i stor grad prinsipper og metoder fra kognitiv, metakognitiv og emosjonsfokusert terapi i behandling.

Kalender
17 Aug
18 Aug
24 Aug
25 Aug
31 Aug
01 Sep
07 Sep
08 Sep
14 Sep
15 Sep
21 Sep

Møt våre andre psykologer

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor…

Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Kjersti Reisæter Aartun

  Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med…

Ine Jareid

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Maryam Golzar

Maryam er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspykologi. Hun har KBT psykologutdanning og har jobbet som psykolog siden 2010. Fra…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…