Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun har lang arbeidserfaring fra førstelinjetjenesten, der hun har jobbet med både barn, ungdom og unge voksne. I tillegg har hun tidligere vært del av kommunalt kriseteam. Hun er for tiden i en 2 årig videreutdanning i kognitiv terapi, og har siden 2018 i hovedsak hatt voksne klienter.

 

Årsaker til at man oppsøker en psykolog kan være en vanskelig livssituasjon, psykiske symptomer som for eksempel depressive- eller angstsymptomer. At en strever med stress, utbrenthet, sorg, samlivsvansker, søvnvansker eller står ovenfor vanskelige livsendringer og valg i livet.  Noen sitter fast i gamle livshendelser, opplever vansker i relasjoner eller opplever at selvfølelsen er til hinder for å danne og opprettholde relasjoner.

 

I mitt arbeid som psykolog forsøker jeg å anvende en holdning som innbyr til samarbeid og felles forståelse. Jeg tar utgangspunkt i klientens ønsker for terapien og forsøker i fellesskap å lage en realistisk målsetting for arbeidet i terapi. Jeg bruker i stor grad prinsipper og metoder fra kognitiv, metakognitiv og emosjonsfokusert terapi i behandling.

Kalender
26 Oct
27 Oct
02 Nov
03 Nov
09 Nov
10 Nov
16 Nov
17 Nov
23 Nov
24 Nov
30 Nov

Møt våre andre psykologer

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Maryam Golzar

Maryam er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspykologi. Hun har KBT psykologutdanning og har jobbet som psykolog siden 2010. Fra…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Kjersti Reisæter Aartun

  Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Ine Jareid

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine…

Svanhild Svorkås

Svanhild legger vekt på at behandlingen tilpasses ditt behov. Hun ønsker at dere sammen setter mål for behandlingen. Svanhild er…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…