Jens Halvorsen

Jens ble utdannet psykolog fra Århus universitet i 2012, og har en master i kognitiv og biologisk psykologi fra NTNU. Som psykolog har Jens jobbet i spesialisthelsetjeneste, kommunalt og i privatklinikk med unge, voksne og eldre pasienter. Jens har også forskning og undervisningserfaring som stipendiat ved Universiteter i Oslo innenfor området kognitiv nevrovitenskap.

Jens har særlig erfaring med ulike former for rus og avhengighetsproblematikk men har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk.

Alle kan havne i belastende situasjoner i løpet av livet eller ha med seg opplevelser og erfaringer som gjør hverdagen vanskelig å håndtere eller skaper begrensninger, mangel på glede og overskudd. For å kunne hjelpe deg å mestre slike utfordringer mener Jens det er viktig å kunne møte deg med en tilnærming som fungerer for deg der du er. Det er viktig å ha et perspektiv som omfatter alt fra det helt konkrete og praktisk problemløsende, til større og livsfilosofiske tema. Noen ganger vil det å snakke med noen og få et perspektiv utenfra være nok, andre ganger kan tanker og følelser være mest fastlås og kan være gjenstand for en terapeutisk prosess over tid. Vi kan alle møte vanskeligheter i verden og i oss selv, og det å jobbe med å overkomme disse kan gjøre oss sterkere og mer innsiktsfulle. Prosessen hvor man jobber med slike utfordringer ser Jens som noe grunnleggende positivt og svært menneskelig.

I selve terapien er jeg opptatt av å skape et rom som gir en god balanse mellom trygghet og utfordring for å skape positive og varige endringer. Målet, slik jeg ser det, er å tilrettelegge for å kunne ta bedre vare på seg selv, gjøre gode valg i livet og evne å vedlikeholde gode nære relasjoner rundt seg. Det er på mange vis de viktigste sidene av å få til en positiv vekst.

Kalender
22 Jan
23 Jan
25 Jan
29 Jan
30 Jan
01 Feb
05 Feb
06 Feb
08 Feb
12 Feb
13 Feb

Møt våre andre psykologer

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Ine Jareid

Ine Jareid har flere års erfaring som psykolog fra arbeid ved private klinikker. Ine tilbyr evidensbasert terapi innen angst og…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…