Ine Jareid

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine behandlingsforløp innen arbeids- og studierelatert stress, konsentrasjonsvansker, prestasjonsangst, ensomhet og hjemlengsel. Hun har forskningserfaring innenfor kroniske smertelidelser og interesserer seg for anvendelsen av aksept-baserte behandlingsmetoder for somatiske lidelser.

 

Som psykolog tar Ine utgangspunkt i evidensbaserte terapeutiske metoder innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) – samt benytter elementer fra mindfulness. Uavhengig av type utfordring er Ine opptatt av at smerte og lidelse er subjektivt, derfor er ingen utfordringer for «små» eller ubetydelige til å jobbe med i terapi, som for eksempel vedvarende vanskelige følelser eller uhjelpsomme atferdsmønstre som hindrer en i å leve det livet man ønsker.

 

«Jeg er opptatt av å skape en trygg og sterk terapeutisk allianse, noe som er avgjørende for effekten av behandlingen. Sammen setter vi rammer og mål for behandlingen som er basert på dine ønsker og min veiledning. Noen ganger vil det være tilstrekkelig med noen få samtaler, mens andre ganger vil et lengere terapeutisk forløp anbefales. Samtalene kan blant annet bestå av at vi skaper en felles forståelse av dine nåværende utfordringer, informasjon (psykoedukasjon) om din lidelse, innføring i terapeutiske metoder og teknikker, øvelser i timene, refleksjon rundt årsaker og bakgrunn for din nåværende situasjon, samt ukentlige oppgaver hvor du skal anvende det vi har jobbet med i tiden mellom samtalene. Både vedvarende problemer og episoder som oppstår i livet ditt underveis blir behandlet i samtalene.»

 

Typiske problemstillinger Ine kan hjelpe deg med:

  • Depresjon, tristhet og nedsatt stemningsleie
  • Angst (overdreven bekymring, sosial angst, prestasjonsangst/eksamensangst, agoraphobia, enkeltfobier og lettere OCD)
  • Lav selvfølelse
  • Ensomhet
  • Stress

 

Ine kan for tiden ikke ta i mot nye klienter. Hun er tilgjengelig for telefonkonsultasjon dersom du tidligere har hatt timer hos henne. Da kan du i tilfelle ta direkte kontakt med oss på contact@lifekeys.no så vil vi hjelpe med å finne et tidspunkt. 

Kalender
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul

Møt våre andre psykologer

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor…

Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Maryam Golzar

Maryam er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspykologi. Hun har KBT psykologutdanning og har jobbet som psykolog siden 2010. Fra…

Ine Jareid

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Kjersti Reisæter Aartun

  Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med…

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…