Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut. Etter flere år i spesialisthelsetjenesten og i ”Raskere Tilbake-prosjektet” har hun opparbeidet seg erfaring med flere ulike psykiske lidelser av forskjellig alvorlighetsgrad. Hun er derfor godt kjent med problemstillinger knyttet til angst, depresjon, traumer, sorg, utbrenthet, stress, søvnvansker, relasjonsvansker, og andre generelle utfordringer knyttet til arbeid/skole.

Hennes hovedtilnærming er kognitiv terapi, men hun er åpen for andre tilnærminger dersom det vurderes som mer hensiktsmessig.

Ina er opptatt av at hver enkelt klient skal føle seg sett og at de blir tatt på alvor. Det har alltid vært viktig for henne å normalisere ulike reaksjoner, og at klienten skal oppleve støtte, åpenhet og tillit under behandlingen.

Kalender

Møt våre andre psykologer

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…