Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut. Etter flere år i spesialisthelsetjenesten og i ”Raskere Tilbake-prosjektet” har hun opparbeidet seg erfaring med flere ulike psykiske lidelser av forskjellig alvorlighetsgrad. Hun er derfor godt kjent med problemstillinger knyttet til angst, depresjon, traumer, sorg, utbrenthet, stress, søvnvansker, relasjonsvansker, og andre generelle utfordringer knyttet til arbeid/skole.

Hennes hovedtilnærming er kognitiv terapi, men hun er åpen for andre tilnærminger dersom det vurderes som mer hensiktsmessig.

Ina er opptatt av at hver enkelt klient skal føle seg sett og at de blir tatt på alvor. Det har alltid vært viktig for henne å normalisere ulike reaksjoner, og at klienten skal oppleve støtte, åpenhet og tillit under behandlingen.

Kalender

Møt våre andre psykologer

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Linn Simensen

NB! Mammaperm. Linn er utdannet klinisk psykolog ved Universitetet i Barcelona i 2008, og er snart ferdigutdannet som spesialist i…

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Smiti Kahlon

Smiti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2015 og er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi og tar…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…