Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor smertebehandling, avhengighet og rusproblematikk.

Hun har siden 2017 jobbet med rusmedisin i spesialisthelsetjenesten, og i kriminalomsorgen. Her behandler hun mennesker med traumehistorikk, angstproblematik, depresjonsplager, søvnplager, og generelle livsbelastninger. Hun vet mye om ulike plager vi mennesker kan oppleve når livet og fremtiden kjennes usikker og vanskelig.

Terapiretningen hun benytter er integrativ, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi. Dette betyr at hun er opptatt av å tilpasse behandlingen til pasientens behov, og ønsker. Hun har et spesielt fokus på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og er opptatt av å gi klienten en forståelse av hvordan tanker, tolkninger, hukommelse, erfaringer og følelser kan henge sammen med fysiske plager. Både fysiske og psykiske plager kan også påvirke konsentrasjon, hukommelse og oppmerksomhet, og gi en følelse av utmattethet.

Emily jobbet flere år ved en somatisk sengepost og erfarte hvordan psykiske faktorer spiller inn i ulike smertetilstander, og når livet går mot slutten i palliativ omsorg. Hun har møtt både pasienter og pårørende i vanskelige og usikre livssituasjoner igjennom sitt arbeid på Smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Hun har igjennom studietiden jobbet i rusfeltet for vanskeligsstilte i Oslos gater, og har siden 2017 jobbet med rusmedisin. Emily er utdannet ved Universitetet i Oslo og Bergen, og er under spesialisering. Hun snakker også gjerne engelsk dersom klienten ønsker dette.

Kalender

Møt våre andre psykologer

Victoria Tran Huynh

Victoria er psykologspesialist i klinisk samfunns- og allmennpsykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen og er i…

Johanne Strønen

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun…

Maryam Golzar

Maryam er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspykologi. Hun har KBT psykologutdanning og har jobbet som psykolog siden 2010. Fra…

Kjersti Reisæter Aartun

  Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog og har blant annet erfaring med depresjonsplager, angstproblematikk og generell livsbelastninger. Hun har særlig kompetanse innenfor…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…

Stine Sulen

Stine ble utdannet psykolog i 2012, og har bred erfaring med mange ulike typer problematikker. Stines hovedinteresse er grunnlagt i…

Gudmundur Ebenezer

Gudmundur ble ferdigutdannet psykolog i 2005. Han har flere års erfaring både fra privat og offentlig sektor, i Norge og…

Ina Ekerstuen Rørkoll

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og…

Jens Halvorsen

Jens har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk, og har…

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Silje Bjørnstad Holter

Silje ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013, og spesialiserer seg innen klinisk samfunn- og allmennpsykologi.

Lill Monika Limyr-Grimeland

Lill Monika var ferdig utdannet psykolog i 2005 ved Universitetet i Bergen. Hun har lenge jobbet i akutt-psykiatrien, og har…

Kristin Jacobsen

Kristin har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetjenester ved helsestasjon…

Hilde Christiansen

Hilde har lang erfaring som psykolog og har arbeidet både innen spesialisthelsetjenesten og kommunen, i tillegg til privatpraktiserende for eget…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Ine Jareid

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine…