Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog med særlig kompetanse innenfor smertebehandling, avhengighet og rusproblematikk.

Hun har siden 2017 jobbet med rusmedisin i spesialisthelsetjenesten, og i kriminalomsorgen. Her behandler hun mennesker med traumehistorikk, angstproblematik, depresjonsplager, søvnplager, og generelle livsbelastninger. Hun har en erfaring som psykolog som strekker seg fra sykesengen til rettssaker, og vet mye om ulike plager vi mennsker kan oppleve når livet og fremtiden kjennes usikker og vanskelig.

Terapiretningen hun benytter er integrativ, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi. Dette betyr at hun er opptatt av å tilpasse behandlingen til pasientens behov, og ønsker. Hun har et spesielt fokus på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og er opptatt av å gi klienten en forståelse av hvordan tanker, tolkninger, hukommelse, erfaringer og følelser kan henge sammen med fysiske plager. Både fysiske og psykiske plager kan også påvirke konsentrasjon, hukommelse og oppmerksomhet, og gi en følelse av utmattethet.

Emily jobbet flere år ved en somatisk sengepost og erfarte hvordan psykiske faktorer spiller inn i ulike smertetilstander, og når livet går mot slutten i palliativ omsorg. Hun har møtt både pasienter og pårørende i vanskelige og usikre livssituasjoner igjennom sitt arbeid på Smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Hun har igjennom studietiden jobbet i rusfeltet for vanskeligsstilte i Oslos gater, og har siden 2017 jobbet med rusmedisin. Emily er utdannet ved Universitetet i Oslo og Bergen, og er under spesialisering. Hun er opprinnelig britisk, og snakker gjerne engelsk dersom klienten ønsker dette.

Kalender
21 Aug
26 Aug
28 Aug
02 Sep
04 Sep
09 Sep
11 Sep
16 Sep
18 Sep
23 Sep
25 Sep

Møt våre andre psykologer

Nils Henry Madsstuen

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom.…

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjeneste med å behandle…

Christine Demmo

Christine har flere års erfaring fra det offentlige og private helsevesen hvor hun har arbeidet med alt fra mer alvorlige…

Ine Jareid

Ine Jareid har flere års erfaring som psykolog fra arbeid ved private klinikker. Ine tilbyr evidensbasert terapi innen angst og…

Miriam Heen Skotland

Miriam er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har arbeidserfaring med varierte problemstillinger som blant annet angst,…

Emily Davidson

Emily er klinisk psykolog med særlig kompetanse innenfor smertebehandling, avhengighet og rusproblematikk.

Victoria Tran Huynh

Victoria er utdannet klinisk psykolog ved Universitet i Bergen. Hun er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut og er for tiden…

Gunnhild Ravnestad

Gunnhild ble ferdig utdannet psykolog i 2012. Hun har bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk, traumer, angst og…

Kjell Arne Strøm-Olsen

Kjell Arne har opparbeidet seg mye erfaring med å gi psykologhjelp for å håndtere angst, depresjoner og andre psykologiske problemer.…