Sander Rosøy


Sander Rosøy FotoSnakker:
  • Engelsk
  • Norsk

Bio

Sander er utdannet psykolog fra universitet i Bergen og har god erfaring med arbeid innenfor både allmennpsykiatri og rus-feltet i spesialisthelsetjenesten. Han jobber til vanlig ved Haugaland DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk.  Sander har erfaring med behandling av psykiske lidelser som angst, depresjon og traumer, samt arbeid med avhengighet og rusrelaterte vansker. I tillegg til vanlige psykiske lidelser jobber han med problemstillinger som konsentrasjonsvansker, manglende motivasjon, søvnvansker og arbeid med ernæring. 

Som psykolog bruker Sander en blanding av ulike tilnærminger til terapi. Han har mest erfaring innenfor kognitiv atferdsterapi, eksistensialistisk psykoterapi og emosjonsfokusert terapi. Mennesker er forskjellige i hvilke tilnærminger de foretrekker og synes er nyttige i terapi. I timen med Sander vil dere jobbe sammen med å finne ut hva som passer best for deg. 

«I samtalene med meg er jeg opptatt av å bygge en god og trygg relasjon. Samtidig mener jeg det er viktig å jobbe aktivt med å skape tydelige mål og planer for terapien. For å gjøre dette vil jeg fokusere på både arbeidet i timene, men også ofte foreslå noen oppgaver å jobbe med mellom timene. Alle kan møte utfordringer i livet. Uavhengig av hvor store eller små vanskene oppleves, er det ofte greit å kunne prate med noen om det.» 

Typiske problemstillinger Sander kan hjelpe deg med:

  • Depresjon, nedstemthet, tristhet, lite motivasjon og likegyldighet
  • Angst, sosial angst, spesifikke fobier, bekymringstanker, panikkangst og prestasjonsangst
  • Konsentrasjonsvansker
  • Vansker i relasjoner
  • Eksistensielle vansker
  • Stress
  • Dårlig selvbilde og lav selvfølelse

Kalender