Kjersti Reisæter Aartun


Kjersti Reisæter Aartun FotoSnakker:
  • Engelsk
  • Norsk
  • Svensk
  • Dansk

Bio

Kjersti ble utdannet psykolog i 2009 og er psykologspesialist med fordypning innen klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med behandling av ulike typer psykiske vansker, som livskriser, depresjon, angst, traumer og relasjonelle problemer.

Alle mennesker går gjennom vanskelige perioder i livet, noe som kan føre til ulike psykologiske, følelsesmessige og relasjonelle problemer og plager. Dette kan gå utover hvordan en fungerer på jobb eller studier, i forholdet til partner, familie og venner, samt egen selvfølelse. Når en søker profesjonell hjelp er en ofte fortvilet og har prøvd en rekke måter å løse vanskelighetene sine på, men det kan ofte føles fastlåst og håpløst. Kjerstis terapeutiske tilnærming baserer seg på tanken om at psykiske og følelsesmessige vansker oppstår i relasjonen mellom mennesker, og at problemene også best løses i en mellommenneskelig relasjon. Terapi gir dermed en anledning til å jobbe med vanskene i samarbeid med en terapeut.

 

Noen oppsøker terapi med helt konkrete mål og ønsker, mens andre har en fornemmelse av at endring er nødvendig uten å ha klart for seg et spesifikt mål. Uansett vil det være essensielt å finne en måte å snakke sammen på som oppleves meningsfull og trygg, og som gir grunnlag for sammen å utforske hva som er til hinder for å leve et godt liv og hvordan dette kan endres.

 

Typiske problemstillinger Kjersti kan hjelpe deg med:

  • Depresjon
  • Angst
  • Livskriser
  • Traumer
  • Relasjonelle problemer

Kalender