Johanne Strønen


Bio

Johanne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi. Hun har lang arbeidserfaring fra førstelinjetjenesten, der hun har jobbet med både barn, ungdom og unge voksne. I tillegg har hun tidligere vært del av kommunalt kriseteam. Hun er for tiden i en 2 årig videreutdanning i kognitiv terapi, og har siden 2018 i hovedsak hatt voksne klienter.

Årsaker til at man oppsøker en psykolog kan være en vanskelig livssituasjon, psykiske symptomer som for eksempel depressive- eller angstsymptomer. At en strever med stress, utbrenthet, sorg, samlivsvansker, søvnvansker eller står ovenfor vanskelige livsendringer og valg i livet.  Noen sitter fast i gamle livshendelser, opplever vansker i relasjoner eller opplever at selvfølelsen er til hinder for å danne og opprettholde relasjoner.

I mitt arbeid som psykolog forsøker jeg å anvende en holdning som innbyr til samarbeid og felles forståelse. Jeg tar utgangspunkt i klientens ønsker for terapien og forsøker i fellesskap å lage en realistisk målsetting for arbeidet i terapi. Jeg bruker i stor grad prinsipper og metoder fra kognitiv, metakognitiv og emosjonsfokusert terapi i behandling.

Kalender