Jens Halvorsen


Jens Halvorsen FotoSnakker:
  • Norsk

Bio

Jens ble utdannet psykolog fra Århus universitet i 2012, og har en master i kognitiv og biologisk psykologi fra NTNU. Som psykolog har Jens jobbet i spesialisthelsetjeneste, kommunalt og i privatklinikk med unge, voksne og eldre pasienter. Jens har også forskning og undervisningserfaring som stipendiat ved Universiteter i Oslo innenfor området kognitiv nevrovitenskap.

Jens har særlig erfaring med ulike former for rus og avhengighetsproblematikk men har jobbet med et bredt spekter av psykiske vansker og belastninger, som depresjon, angst, stress og traumeproblematikk.

Alle kan havne i belastende situasjoner i løpet av livet eller ha med seg opplevelser og erfaringer som gjør hverdagen vanskelig å håndtere eller skaper begrensninger, mangel på glede og overskudd. For å kunne hjelpe deg å mestre slike utfordringer mener Jens det er viktig å kunne møte deg med en tilnærming som fungerer for deg der du er. Det er viktig å ha et perspektiv som omfatter alt fra det helt konkrete og praktisk problemløsende, til større og livsfilosofiske tema. Noen ganger vil det å snakke med noen og få et perspektiv utenfra være nok, andre ganger kan tanker og følelser være mest fastlås og kan være gjenstand for en terapeutisk prosess over tid. Vi kan alle møte vanskeligheter i verden og i oss selv, og det å jobbe med å overkomme disse kan gjøre oss sterkere og mer innsiktsfulle. Prosessen hvor man jobber med slike utfordringer ser Jens som noe grunnleggende positivt og svært menneskelig.

 

I selve terapien er jeg opptatt av å skape et rom som gir en god balanse mellom trygghet og utfordring for å skape positive og varige endringer. Målet, slik jeg ser det, er å tilrettelegge for å kunne ta bedre vare på seg selv, gjøre gode valg i livet og evne å vedlikeholde gode nære relasjoner rundt seg. Det er på mange vis de viktigste sidene av å få til en positiv vekst.

Kalender