Jakob Sverre Løvstad


Jakob Sverre  Løvstad  FotoSnakker:
  • Engelsk
  • Norsk

Bio

Jakob er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Han er også tidligere utdannet sivilingeniør og forsker fra NTNU, samt har holdt kurs og lederutviklingsforløp for store og små organisasjoner og bedrifter. Han er også tidligere landslagssjef i kampsporten MMA, med tilhørende lang karriere i denne. 

Bortsett fra å jobbe med digital terapi i Lifekeys, er han engasjert i spesialisthelsetjenesten med fokus på rus/avhengighet og nevropsykologi. 

Som terapeut fokuserer Jakob på de humanistiske og eksistensielle perspektivene. Tanken her er at svært mye av det vi opplever som utfordrende, har å gjøre med det grunnleggende i å være et menneske som skal stå i og håndtere en lang rekke naturlig vanskelige sider av livet. Dette kan inkludere å forholde seg til mening, til komplekse relasjoner, til selve livet og døden, til ensomhet, til selvaksept, til ekko fra oppveksten – og så mangt annet som gjerne skjuler seg bak merkelapper som «depresjon», «angst», «parkonflikter», «traumer» og lignende. 

I denne innfallsvinkelen ligger også tanken om at de aller fleste, om ikke alle, kan ha god nytte av terapi på ett eller flere tidspunkter i livet, og at psykologien kan tilby ikke bare en hjelp med å «fikse problemer», men kan og skal brukes for å skape et liv som virkelig føles verdt å leve, og hvor man som person stadig vokser og får bedre opplevelser/tar bedre valg for seg selv. 

Jakob står sånn sett for en relativt høy ambisjon på vegne av faget og dets betydning for den som søker hjelp. 

Jeg ønsker å legge til rette for en terapeutisk prosess preget av å være åpen, autentisk og likeverdig, og med et grunnleggende positivt syn på hva vi kan få til av psykisk helbredelse og vekst i våre liv. Det handler om en samtale hvor vi kan være oss selv og finne måter å takle livets utfordringer på en måte som føles riktig for deg. 

Jeg ønsker hjertelig velkommen til et rom hvor vi sammen kan bli bedre, og hvor det dypt menneskelige står i sentrum.

Kalender