Ine Jareid


Ine Jareid FotoSnakker:
  • Engelsk
  • Norsk
  • Dansk

Bio

Ine tilbyr evidensbasert terapi innen depresjon- og angstlidelser og har arbeidet i flere år ved private psykologklinikker. Videre tilbyr Ine behandlingsforløp innen arbeids- og studierelatert stress, konsentrasjonsvansker, prestasjonsangst, ensomhet og hjemlengsel. Hun har forskningserfaring innenfor kroniske smertelidelser og interesserer seg for anvendelsen av aksept-baserte behandlingsmetoder for somatiske lidelser.

Som psykolog tar Ine utgangspunkt i evidensbaserte terapeutiske metoder innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) - samt benytter elementer fra mindfulness. Uavhengig av type utfordring er Ine opptatt av at smerte og lidelse er subjektivt, derfor er ingen utfordringer for «små» eller ubetydelige til å jobbe med i terapi, som for eksempel vedvarende vanskelige følelser eller uhjelpsomme atferdsmønstre som hindrer en i å leve det livet man ønsker.

 

«Jeg er opptatt av å skape en trygg og sterk terapeutisk allianse, noe som er avgjørende for effekten av behandlingen. Sammen setter vi rammer og mål for behandlingen som er basert på dine ønsker og min veiledning. Noen ganger vil det være tilstrekkelig med noen få samtaler, mens andre ganger vil et lengere terapeutisk forløp anbefales. Samtalene kan blant annet bestå av at vi skaper en felles forståelse av dine nåværende utfordringer, informasjon (psykoedukasjon) om din lidelse, innføring i terapeutiske metoder og teknikker, øvelser i timene, refleksjon rundt årsaker og bakgrunn for din nåværende situasjon, samt ukentlige oppgaver hvor du skal anvende det vi har jobbet med i tiden mellom samtalene. Både vedvarende problemer og episoder som oppstår i livet ditt underveis blir behandlet i samtalene.»

 

Typiske problemstillinger Ine kan hjelpe deg med:

  • Depresjon, tristhet og nedsatt stemningsleie
  • Angst (overdreven bekymring, sosial angst, prestasjonsangst/eksamensangst, agoraphobia, enkeltfobier og lettere OCD)
  • Lav selvfølelse
  • Ensomhet
  • Stress

Kalender