Ina Ekerstuen Rørkoll


Ina Ekerstuen Rørkoll FotoSnakker:
  • Norsk

Bio

Ina er utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University. Hun er for tiden under spesialisering i voksenpsykologi gjennom Norsk Psykologforening, og er i tillegg sertifisert kognitiv terapeut. Etter flere år i spesialisthelsetjenesten og i ”Raskere Tilbake-prosjektet” har hun opparbeidet seg erfaring med flere ulike psykiske lidelser av forskjellig alvorlighetsgrad. Ina har også drevet gruppebehandling av ulike angstlidelser.

Hennes hovedtilnærming er kognitiv terapi, men hun er åpen for andre tilnærminger dersom det vurderes som mer hensiktsmessig.
Ina er opptatt av at hver enkelt klient skal føle seg sett og at de blir tatt på alvor. Det har alltid vært viktig for henne å normalisere ulike reaksjoner, og at klienten skal oppleve støtte, åpenhet og tillit under behandlingen.

 

Typiske problemstillinger som Ina kan hjelpe deg med:

  • Angst (sosial angst, prestasjonsangst, eksamensangst, panikkangst, helseangst, og bekymringer)
  • Depresjon, livskriser, sorg og ensomhet
  • Relasjonelle vansker både privat og på arbeid
  • Selvfølelse
  • Stress/utmattelse og søvnvansker
  • OCD (tvangslidelser)

Kalender