Prestasjonsangst

De fleste av oss har vært borte i oppgaver hvor det forventes at vi skal prestere. De fleste av oss blir litt nervøs forut for slike prestasjoner og mange har opplevd fysiske symptomer før en prestasjon. Å få noen av disse symptomer er helt normalt. Når nervøsiteten og frykten ikke står i sammenheng til det […]

Eksamensangst

De fleste av oss kjenner oss igjen i å oppleve nervøsitet i forkant av en eksamen og mange har opplevd fysiske symptomer som kvalme, hjertebank og svette håndflater i slike situasjoner. Å få noen av disse symptomene er helt normalt siden eksamen kan være en krevende og belastende situasjon av betydning for ens fremtid. Eksamensangst […]

Flyskrekk

Flyskrekk er vanligere enn mange tror. Det er vanlig å oppleve noe ubehag ved flyreiser ettersom det ikke er naturlig for oss mennesker å fly. Hvis ubehaget blir for stort og påvirker vår funksjon i hverdagen, eksempelvis ved at man ikke drar på ferier fordi man ikke ønsker å ta fly, er det snakk om […]

Forhold

Et sunt og godt parforhold kan være noe av det beste som folk opplever i sitt liv. Et godt forhold kan styrke helse og bidra til økt livskvalitet. Samtidig kan et forhold som fungerer dårlig ha en negativ påvirkning på helsen og redusere livskvaliteten. Vanlige temaer som har ofte utløst dårlig kommunikasjon i et forhold […]

Sorg

Sorg er i utgangspunktet ikke en sykdom. Sorg er naturlig reaksjon på tap av noe, i livet. Det er den følelsesmessige reaksjonen som man føler når noe eller noen man har vært glad i blir tatt fra en. Eksempler på hendelser som kan utløse sorg reaksjon, kan være brudd i et forhold, tap av helse, […]

Har Donald Trump en psykisk lidelse?

Bilde: http://www.businessinsider.com I disse tider er det flere fagpersoner og andre skribenter i media som hevder at Donald Trump, USA´s president, har en psykisk lidelse. Flere mener at Trump har en såkalt narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Denne diagnosen innebærer bl.a. at en har vedvarende personlighetstrekk som eksempelvis en overdreven trang til å framheve seg selv på en […]

Hvordan kan jeg få mest ut av timen min med en psykolog hos Lifekeys ?

Hvordan få mest ut av min psykologsamtale hos Lifekeys? Samtalebehandling fungerer i stor grad på samme måte som mye annet i livene våre – jo mer innsats du legger i det, desto mer utbytte kan du forvente å få igjen. Samtalebehandling er interaktiv, hvilket innebærer at du og psykologen begge snakker. Du er eksperten på […]