Sorg

Sorg er i utgangspunktet ikke en sykdom. Sorg er naturlig reaksjon på tap av noe, i livet. Det er den følelsesmessige reaksjonen som man føler når noe eller noen man har vært glad i blir tatt fra en. Eksempler på hendelser som kan utløse sorg reaksjon, kan være brudd i et forhold, tap av helse, […]

Har Donald Trump en psykisk lidelse?

Bilde: http://www.businessinsider.com I disse tider er det flere fagpersoner og andre skribenter i media som hevder at Donald Trump, USA´s president, har en psykisk lidelse. Flere mener at Trump har en såkalt narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Denne diagnosen innebærer bl.a. at en har vedvarende personlighetstrekk som eksempelvis en overdreven trang til å framheve seg selv på en […]

Hvordan kan jeg få mest ut av timen min med en psykolog hos Lifekeys ?

Hvordan få mest ut av min psykologsamtale hos Lifekeys? Samtalebehandling fungerer i stor grad på samme måte som mye annet i livene våre – jo mer innsats du legger i det, desto mer utbytte kan du forvente å få igjen. Samtalebehandling er interaktiv, hvilket innebærer at du og psykologen begge snakker. Du er eksperten på […]