Stressrespons og stressmestring

Hvordan oppstår en stressrespons? Stress er noe vi alle opplever fra tid til annen, og noe som av og til er helt uunngåelig. I utgangspunktet er stress, eller ”stressresponsen”, noe som er ment å fungere som en beskyttelse mot en reell fare. En respons som har sørget for menneskets overlevelse gjennom tidene, som for eksempel […]

Stress – the good, the bad and the ugly

Hva er stress? Stress kan betegnes som en reaksjon på at man har mye å gjøre eller mange tanker som spinner rundt i hode. Når man er stresset er det vanlig å kjenne på ubehag som muskelspenninger, uro, kvalme, nervøs mage, økt puls, tørr munn, svette og frysninger. Ofte opplever man også vansker med å […]

Posttraumatisk stressforstyrrelse

Posttraumatisk stressforstyrrelse er langvarige psykiske ettervirkninger etter traumatiske opplevelser. Når en person selv har oppfattet en tidligere gjennomlevd situasjon som livstruende, dramatisk og skremmende og gjenopplever hendelsen i ettertid på måter som forstyrrer dagliglivets funksjon, er dette tegn på at en slik lidelse har utviklet seg. Ofte har personen kjent seg hjelpeløs og ute av […]

Angst

Angst er knyttet til følelsen frykt og er i seg selv en naturlig normalreaksjon som hjelper oss å reagere effektivt i en farlig situasjon. Det er når følelsen av angst ikke står i samsvar med den faktiske faren, og følelsen vedvarer utover det som er hensiktsmessig slik at den skaper problemer i en persons livsførsel, at dette kan kalles et […]

Sosial angst

Sosial angst er en markert og vedvarende frykt for å bli negativt vurdert av andre. Personen frykter for at hun eller han vil opptre på en måte som blir ydmykende eller pinlig i møtet med andre. Det er vanlig å karakterisere to hovedkomponenter i denne lidelsen. Den ene er frykt for å bli observert i […]

Prestasjonsangst

De fleste av oss har vært borte i oppgaver hvor det forventes at vi skal prestere. De fleste av oss blir litt nervøs forut for slike prestasjoner og mange har opplevd fysiske symptomer før en prestasjon. Å få noen av disse symptomer er helt normalt. Når nervøsiteten og frykten ikke står i sammenheng til det […]

Eksamensangst

De fleste av oss kjenner oss igjen i å oppleve nervøsitet i forkant av en eksamen og mange har opplevd fysiske symptomer som kvalme, hjertebank og svette håndflater i slike situasjoner. Å få noen av disse symptomene er helt normalt siden eksamen kan være en krevende og belastende situasjon av betydning for ens fremtid. Eksamensangst […]

Flyskrekk

Flyskrekk er vanligere enn mange tror. Det er vanlig å oppleve noe ubehag ved flyreiser ettersom det ikke er naturlig for oss mennesker å fly. Hvis ubehaget blir for stort og påvirker vår funksjon i hverdagen, eksempelvis ved at man ikke drar på ferier fordi man ikke ønsker å ta fly, er det snakk om […]

Forhold

Et sunt og godt parforhold kan være noe av det beste som folk opplever i sitt liv. Et godt forhold kan styrke helse og bidra til økt livskvalitet. Samtidig kan et forhold som fungerer dårlig ha en negativ påvirkning på helsen og redusere livskvaliteten. Vanlige temaer som har ofte utløst dårlig kommunikasjon i et forhold […]

Sorg

Sorg er i utgangspunktet ikke en sykdom. Sorg er naturlig reaksjon på tap av noe, i livet. Det er den følelsesmessige reaksjonen som man føler når noe eller noen man har vært glad i blir tatt fra en. Eksempler på hendelser som kan utløse sorg reaksjon, kan være brudd i et forhold, tap av helse, […]