Panikkangst – Hva er det og kan det behandles?

Panikkangst er en tilstand der man plutselig og helt uventet opplever et anfall preget av sterkt ubehag eller frykt. Opplevelsen er kjennetegnet av en rekke fysiske symptomer som hjertebank, pustevansker, brystsmerter, skjelving, svimmelhet, prikking i hender og føtter, uklart syn, følelse av å bli veldig varm eller kald, kvalme, ubehag i magen og oppkast. Hvilke […]

4 råd for å håndtere sosial angst

Sosial angst, ofte også kalt fobi, er en markert og vedvarende frykt for å bli negativt vurdert av andre. Personen frykter for at hun eller han vil opptre på en måte som blir ydmykende eller pinlig i møtet med andre. Les mer om sosial angst. Frykten for å opptre på en ydmykende måte foran andre […]

Hvordan angst kan påvirke din fysiske helse

Vi mennesker er skapt slik at både kropp og hjerne er beredt til å håndtere engangstilfeller av angst. Det som skjer med kroppen når man opplever angst er at kroppen fylles med stresshormonene adrenalin og kortisol, som er en respons fra kroppen som forbereder seg til en fare. Når kroppen fylles med disse stresshormonene vil […]

Hvordan oppnå en god relasjon mellom deg og psykologen?

Det å oppsøke hjelp, få time hos psykolog og inngå i samtalebehandling kan føles skremmende for mange, enten det er å møte psykolog på kontor, på nett eller via telefon. Ettersom vi i Lifekeys tilbyr psykologtimene online vil vi i dette innlegget fokusere på det å møte psykologen på nett eller via telefon. Videobaserte eller […]

5 tiltak mot depresjon du kan starte med i dag

Har du noen ganger følt deg fortvilet, nedstemt eller tiltaksløs? Har du opplevd søvnvansker, energitap eller manglende sexlyst? Eller er det lenge siden du har kjent på følelse av glede? De fleste av oss har nok fra tid til annen kjent på et eller flere av disse symptomene, symptomer som ofte er forbigående og som […]

Homoseksualitet – en psykisk lidelse?

Det er kun 28 år siden Verdens Helseorganisasjon, WHO, fjernet homoseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Sex mellom mennesker av samme kjønn har alltid funnet sted, i alle tider og kulturer, men det var ikke før på slutten av 1800 tallet at ordet, homoseksualitet, ble tatt i bruk. Den fremvoksende medisinvitenskapen kastet seg over fenomenet […]

Stressrespons og stressmestring

Hvordan oppstår en stressrespons? Stress er noe vi alle opplever fra tid til annen, og noe som av og til er helt uunngåelig. I utgangspunktet er stress, eller ”stressresponsen”, noe som er ment å fungere som en beskyttelse mot en reell fare. En respons som har sørget for menneskets overlevelse gjennom tidene, som for eksempel […]

Stress – the good, the bad and the ugly

Hva er stress? Stress kan betegnes som en reaksjon på at man har mye å gjøre eller mange tanker som spinner rundt i hode. Når man er stresset er det vanlig å kjenne på ubehag som muskelspenninger, uro, kvalme, nervøs mage, økt puls, tørr munn, svette og frysninger. Ofte opplever man også vansker med å […]

Posttraumatisk stressforstyrrelse

Posttraumatisk stressforstyrrelse er langvarige psykiske ettervirkninger etter traumatiske opplevelser. Når en person selv har oppfattet en tidligere gjennomlevd situasjon som livstruende, dramatisk og skremmende og gjenopplever hendelsen i ettertid på måter som forstyrrer dagliglivets funksjon, er dette tegn på at en slik lidelse har utviklet seg. Ofte har personen kjent seg hjelpeløs og ute av […]