Avhengig av dataspill?

I dag har dataspill blitt en stor del av hverdagen til barn, ungdom og mange voksne. For mange (ikke alle) kan dessverre mengden med tid som brukes til dataspill utvikle seg til å bli svært overdreven, og i noen tilfeller i den grad at det vil karakteriseres som avhengighet. I dag er dataspillavhengighet mest utbredt […]

Arbeidsrelatert stress – bra eller dårlig?

Arbeidsrelatert stress forekommer når den ansatte blir stresset på grunn av oppgaver eller situasjoner som oppstår på arbeidsplassen, og bunner ofte i den ansattes opplevelse av at krav og forventninger er større enn hva han eller hun selv klarer å mestre. Dette trenger ikke bety at de reelle kravene på arbeidsplassen er større enn den […]

Hvordan klare å holde nyttårsforsettet?

Nå går vi inn i et nytt år med nye muligheter, og de fleste av oss har også planlagt nyttårsforsett for det nye året. Trendene for nyttårsforsett dreier seg som regel om det å bli flinkere til å studere, prioritere tiden sin, trene, å være sosial og en rekke andre mål som alle har det […]

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en behandlingstilnærming som tar utgangspunkt i at hensiktsmessige – og uhensiktsmessige – tankemønstre og lærte antagelser og holdninger, påvirker hvordan vi føler oss og måten vi oppfører oss på. Hvordan vi tenker om oss selv og omverdenen har en enorm betydning for hvordan vi har det, hvilke valg vi tar og hvordan […]

Hva er positiv psykologi?

Positiv psykologi er en tilnærming som anvendes av mange psykologer. Ved å fokusere på elementer som mot, ærlighet og optimisme har positiv psykologi til hensikt å kompensere for en mer problemfokusert måte å tilnærme seg mennesket på. Positiv psykologi bidrar til å øke kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle menneskers liv –  underbygge det gode […]

Hva er psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk tilnærming tar utgangspunkt i at vi ikke er bevisste mange av våre tanker, følelser og indre konflikter – og at mange av disse ubevisste prosessene påvirker oss negativt og skaper problemer og symptomer i hverdagen. I psykodynamisk terapi vil psykologen prøve å finne en sammenheng mellom opplevde symptomer – som for eksempel angst eller […]

Hvordan blir selvverdet vårt påvirket av forbilder?

Selvverd og selvtillit er begreper som vi i dagligtalen bruker litt om hverandre, men som i virkeligheten har helt forskjellig betydning. Du trenger for eksempel ikke ha god selvfølelse selv om selvtilliten din er på topp. Selvverd, selvfølelse og selvtillit påvirker den psykiske helsen vår, derfor kan det være lurt å tenke litt gjennom hva […]

Jul, julestri og julestress: Hvilken juletid ønsker du deg?

Julen er for mange en tid preget av hygge, tradisjoner og etterlengtede sosiale sammenkomster med venner, kollegaer og ikke minst familie – som også er jevnt fordelt over det ganske land. Gaver skal kjøpes, hjem skal pyntes, mat skal lages og kaker skal bakes. Oppi det hele er desember – ironisk nok – for mange […]

Student i utlandet og ensom i julen?

Julen nærmer seg med stormskritt, og de fleste nordmenn har planene klare. Enten det er å feire alene, sammen med en partner, familie eller venner. Vi har mer eller mindre en felles oppfattelse av hva en “norsk jul” innebærer, og forventer en “pakke” med spesifikke tradisjoner, stemninger og følelser. Når julen så er overstått er […]