Avhengighet

Tradisjonelt assosieres avhengighet med rusmidler. Selv om avhengighet defineres som regelmessig inntak av bestemte stoffer behøver det ikke å være et rusmiddel i klassisk forstand. Avhengighet kan også vises i sosiale relasjoner og kan ha flere ansikter. Sosiale medier og nye måter å kommunisere på har åpnet opp for en ny type avhengighet – teknologisk […]

Blir man glad av å smile?

Det er vanlig å smile når man er glad – men kan man også bli glad av å smile?   Det finnes “ekte” og “uekte smil”. Den enkleste måten å gjenkjenne et uekte smil er at man kun smiler med munnen, ikke øynene. Et ekte smil vil som regel innebære at øynene blir smalere. Å øve […]

Sinnemestring: Hvorfor er jeg alltid så sint?

Vi har nok alle fra tid til annen opplevd hvordan sinne kan utfolde seg; fra enkel irritasjon til ukontrollert raseri. Det å være sint er en helt naturlig del av våre menneskelige følelser, og noe som vanligvis er både sunt og nødvendig.   Noen kan likevel oppleve å miste helt kontrollen over temperamentet, hvor oppførselen […]

7 forslag til hvordan du kan gjøre din hverdag mer miljø- og klimavennlig

De fleste av oss vil så gjerne gjøre noe i hverdagen som kan bedre vår egen dårlige samvittighet. Klimaendringenes kompleksitet er for de fleste av oss veldig uoverskuelig, og det er vanskelig å endre egen forbrukeratferd. Det finnes imidlertid klimavennlige(re) alternativer til det meste, og her er 7 veldig overskuelige og konkrete forslag til hvordan […]

Hvorfor er det så vanskelig å forholde oss til klimaendringer?

Så har vi kommet til det punktet hvor det virker å være bred konsensus vedrørende klimaendringenes eksistens. En ekstremt tørt og varm sommer har rammet oss, også her oppe i nord, samtidig som kraftige stormer og orkaner skyller bort byer lenger sør. Det snakkes imidlertid mest om uenigheter om kausaliteter, grader og tidsrammer enn hva […]

Avhengig av dataspill?

I dag har dataspill blitt en stor del av hverdagen til barn, ungdom og mange voksne. For mange (ikke alle) kan dessverre mengden med tid som brukes til dataspill utvikle seg til å bli svært overdreven, og i noen tilfeller i den grad at det vil karakteriseres som avhengighet. I dag er dataspillavhengighet mest utbredt […]

Arbeidsrelatert stress – bra eller dårlig?

Arbeidsrelatert stress forekommer når den ansatte blir stresset på grunn av oppgaver eller situasjoner som oppstår på arbeidsplassen, og bunner ofte i den ansattes opplevelse av at krav og forventninger er større enn hva han eller hun selv klarer å mestre. Dette trenger ikke bety at de reelle kravene på arbeidsplassen er større enn den […]

Hvordan klare å holde nyttårsforsettet?

Nå går vi inn i et nytt år med nye muligheter, og de fleste av oss har også planlagt nyttårsforsett for det nye året. Trendene for nyttårsforsett dreier seg som regel om det å bli flinkere til å studere, prioritere tiden sin, trene, å være sosial og en rekke andre mål som alle har det […]

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en behandlingstilnærming som tar utgangspunkt i at hensiktsmessige – og uhensiktsmessige – tankemønstre og lærte antagelser og holdninger, påvirker hvordan vi føler oss og måten vi oppfører oss på. Hvordan vi tenker om oss selv og omverdenen har en enorm betydning for hvordan vi har det, hvilke valg vi tar og hvordan […]

Hva er positiv psykologi?

Positiv psykologi er en tilnærming som anvendes av mange psykologer. Ved å fokusere på elementer som mot, ærlighet og optimisme har positiv psykologi til hensikt å kompensere for en mer problemfokusert måte å tilnærme seg mennesket på. Positiv psykologi bidrar til å øke kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle menneskers liv –  underbygge det gode […]