Hva er Mindfulness?

Mindfulness eller oppmerksomt nærvær blir mer og mer populært i Norge og har blitt et verktøy som mange psykologer bruker. Mindfulness handler om å øke egen evne til å forholde seg til negative tanker og stress i stedet for å la seg bli overveldet av det. Økt mindfulness evne kan hjelpe deg med å være mer tilstede i kroppen, med følelsene og sansene våre. Teknikker innenfor mindfulness er hovedsakelig meditasjon og ulike avslappningsteknikker. Meningen med det er å hjelpe oss gjennom å akseptere og skape nysgjerrighet til tilstedeværelsen. Med aksept menes det å registrere og sanse i sted for å vurdere og handle.

 

Å være tilstede i øyeblikket og ikke bevege seg vekk fra øyeblikket er også formålet med det.

 

Effekten av mindfulness for å håndtere stress og negative følelser er godt dokumenter og en av grunnene for at dette har blitt så populært. Opphavet til mindfulness ligger i buddhistisk tradisjon og de teknikker og prinsipper er utviklet ut i fra det.

 

Noen av psykologene hos Lifekeys har kompetanse innenfor mindfulness, her kan du lese mer om våre psykologer.