Psykisk helse på arbeidsplassen

Halvparten av befolkningen vil oppleve perioder i livet med psykiske lidelser. Psykiske lidelser er sammen med muskel- og skjelettlidelser den fremste årsaken til uføre og sykefravær i arbeidslivet.

På arbeidsplassen påvirker nedsatt psykisk helse blant annet folks evne til å lære nye ferdigheter, prioritere og ferdigstille oppgaver, forstå og delta i sosiale aktiviteter. Videre medføre det at ansatte blir ukonsentrerte, ikke er til stede eller blir sykemeldt.

Psykisk helse påvirker personers livskvalitet både på arbeidsplassen og hjemme med familien. Å fokusere på psykisk helse vil redusere sykefravær og sykenærvær, samtidig som det øker motivasjon, trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

Lifekeys online psykolog

– der du er

Vår visjon er å senke terskelen for å oppsøke hjelp. Ved bruk av innovative løsninger gjør vi det enklere for folk flest å komme i kontakt med psykolog når en trenger det – uavhengig av hvor en er

– Gudmundur Ebenezer, CEO i Lifekeys

Den rette støtten for dine ansatte

Å ivareta den psykiske helsen er god samfunnsøkonomi, det er god bedriftsøkonomi – og ikke minst er det viktig for hvert enkelt individ. Lifekeys har derfor fokus på tidlig intervensjon, og å senke terskelen for å oppsøke hjelp.

I Lifekeys samarbeider vi med ulike bedrifter og organisasjonen. Felles for dem alle er et ønske om å ivareta sine ansattes psykiske helse.

Fordeler

For den ansatte:

  • Tilgang på psykolog når man selv ønsker det
  • Kort ventetid – og tilgjengelig timer både på dagtid, kveldstid og i helgene.
  • Konsultasjon over video eller telefon
  • Ingen behov for henvisning
  • Anonymt for bedriften
  • All kommunikasjon er direkte med Lifekeys
  • Tilgang på temabaserte kurs

 

For bedriften:

  • Mulighet til å ta vare på de ansattes psykiske helse
  • Redusere sykefravær og sykenærvær, samt øke motivasjon blant ansatte
  • Alt bedriften behøver å gjøre er å informere sine ansatte om tjenesten – Lifekeys ordner resten.

Vil du høre mer om hvordan din bedrift kan sette psykisk helse på agandaen?

Fyll ut skjemaet – så tar vi kontakt med deg for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Fornavn
Etternavn
E-Post
Tlf
Organisasjon
Melding

Våre samarbeidspartnere

Omtale i media