Psykisk helse på arbeidsplassen

Halvparten av befolkningen vil oppleve perioder i livet med psykiske lidelser. Psykiske lidelser er sammen med muskel- og skjelettlidelser den fremste årsaken til uføre og sykefravær i arbeidslivet.

På arbeidsplassen påvirker nedsatt psykisk helse blant annet folks evne til å lære nye ferdigheter, prioritere og ferdigstille oppgaver, forstå og delta i sosiale aktiviteter. Videre medføre det at ansatte blir ukonsentrerte, ikke er til stede eller blir sykemeldt.

Psykisk helse påvirker personers livskvalitet både på arbeidsplassen og hjemme med familien. Å fokusere på psykisk helse vil redusere sykefravær og sykenærvær, samtidig som det øker motivasjon, trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

Lifekeys online psykolog

– der du er

Vår visjon er å senke terskelen for å oppsøke hjelp. Ved bruk av innovative løsninger gjør vi det enklere for folk flest å komme i kontakt med psykolog når en trenger det – uavhengig av hvor en er

– Gudmundur Ebenezer, CEO i Lifekeys

Den rette støtten for dine ansatte

Vi samarbeider med alle typer institusjonen – alt fra forsikringsselskaper og foreninger til store og små bedrifter.

Våre bedriftskunder har et felles ønske om å forbedre kvaliteten på psykisk helse til sine ansatte ved å tilby nettbaserte tjenester med autoriserte psykologer.

Vil du høre mer om hvordan din bedrift kan sette psykisk helse på agandaen?

Fyll ut skjemaet – så tar vi kontakt med deg for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Priser varierer ut fra størrelse på bedriften og hvilken type avtale bedriften er ute etter.

Fornavn
Etternavn
E-Post
Tlf
Organisasjon
Melding

Våre samarbeidspartnere

Omtale i media