Hva er en psykolog og hva er forskjellen mellom psykolog, psykiater og terapeut?

24. desember 2020 kl. 09:52


Både psykolog og lege er i Norge lovbeskyttede titler, med seksårig profesjonsutdanning ved universitetet. Psykologer og leger er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig helsehjelp.

 

En psykolog har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring fått opplæring og kunnskap om menneskelig normalutvikling – utvikling fra barn til voksen, personlighetsutvikling, nevropsykologisk utvikling, kognitiv psykologi og sosialpsykologi. I tillegg har psykologen utdanning i klinisk psykologi, noe som gir psykologen en solid verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne forebygge, utrede, diagnostisere og behandle psykiske plager og lidelser. Psykologens kunnskap om normalpsykologi gir et særlig godt utgangspunkt for forståelse av kliniske problemstillinger. 

 

En psykiater er en ferdigutdannet lege som har tatt videreutdanning i psykiatri – læren om sinnslidelser – med fokus på utredning og behandling av psykiske lidelser. En av hovedforskjellene mellom psykolog og psykiater, er altså at psykologen er utdannet i psykologi, mens psykiateren er en lege med grunnutdanning i medisin og medisinske problemstillinger. Siden psykiateren har en medisinsk bakgrunn, kan denne skrive ut medisiner, noe psykologen ikke kan. I det offentlige helsevern jobber ofte psykologen og psykiateren i team. Psykologen tar ellers imot både de med psykiske lidelser og de som har mindre alvorlige problemstillinger, men som allikevel er i behov av, og ønsker, samtalebehandling.

 

Psykoterapeut, eller terapeut, er derimot ikke en beskyttet tittel, og det foreligger ingen formelle kompetansekrav. De er ofte ikke helsepersonell, og trenger ikke autorisasjon for å drive sin praksis. Dette betyr at man kan kalle seg terapeut og psykoterapeut uten å ha en formell godkjenning. Derfor mener mange, inkludert oss i Lifekeys, at det på mange måter er bedre å velge autorisert helsepersonell som en psykolog – som har lang utdanning og erfaring bak seg – fremfor en terapeut. Hvordan velge en psykolog som passer for akkurat deg er et annet tema man bør tenke på i valget av psykolog. Her kan du se lese om Lifekeys psykologene.

Populært i dag

Ingen artikler funnet