Har Donald Trump en psykisk lidelse?

31. desember 2020 kl. 09:33


Bilde: http://www.businessinsider.com

I disse tider er det flere fagpersoner og andre skribenter i media som hevder at Donald Trump, USA´s president, har en psykisk lidelse. Flere mener at Trump har en såkalt narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Denne diagnosen innebærer bl.a. at en har vedvarende personlighetstrekk som eksempelvis en overdreven trang til å framheve seg selv på en fordelaktig måte og fremstille seg som bedre og klokere enn andre, krever konstant beundring fra omgivelsene, er utnyttende og manipulerende og har manglende empati for andre.

 

De fagpersoner som mener dette om Trump har ¨avstandsdiagnostisert” ham og funnet at han oppfyller kriteria for en slik lidelse, uten å selv ha snakket med eller utredet ham med hensikt å sette en diagnose. Dette er problematisk da diagnostisering av psykiske lidelser kun bør gjennomføres etter flere samtaler mellom psykolog/lege og personen selv, og i flere tilfeller, ved hjelp av ulike diagnostiske verktøy. Det blir derfor umulig å kunne konkludere at Trump lider av en narsissistisk personlighetsforstyrrelse ut fra mediaomtale, dokumentarer om hans liv eller generelle uttalelser fra Trump selv.

 

Første premiss for å sette en diagnose er altså dersom personen selv oppsøker hjelp, og for at dette skal skje må han eller hun selv oppleve et funksjonsfall, eventuelt at pårørende opplever personens funksjonsfall og oppfordrer denne til å søke terapi. Flere personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse vil ikke havne i den kategorien at de frivillig selv søker hjelp. Ofte er det et familiemedlem, en partner eller kolleger på personens arbeidsplass som får personen til å oppsøke hjelp. Behandling av narsissistisk personlighetsforstyrrelse er krevende fordi de fleste vil oppfatte behandling som en provokasjon mot selvfølelsen og mange vil føle at de ikke trenger behandling. Allikevel er psykoterapi den beste formen for behandling av denne lidelsen dersom personen til slutt ønsker å søke seg hjelp. Psykologer arbeider også ofte med pårørende av personer som har narsissistisk personlighetsforstyrrelse og hjelper dem til å utvikle mestringsstrategier som de kan anvende i samspill med den som strever med narsissistisk personlighetsproblematikk.
Hva angår USA´s nåværende president, kan en altså konkludere med at så lenge Donald Trump ikke søker seg hjelp og er villig til å la seg utrede får vi nok aldri svaret på om Trump har en slik diagnose eller ikke.

Populært i dag

Ingen artikler funnet