Avhengighet

24. desember 2020 kl. 10:29


Tradisjonelt assosieres avhengighet med rusmidler. Selv om avhengighet defineres som regelmessig inntak av bestemte stoffer behøver det ikke å være et rusmiddel i klassisk forstand. Avhengighet kan også vises i sosiale relasjoner og kan ha flere ansikter. Sosiale medier og nye måter å kommunisere på har åpnet opp for en ny type avhengighet – teknologisk avhengighet. Dette kan være avhengighet av dataspill, internettbruk, chatteforum og sex- og pornosider. Ofte begynner det som uskyldig bruk – et eksperiment -, eller som noe som oppstår i et sosialt fellesskap, før det etterhvert utvikler seg til avhengighet. Hvis man opplever at trangen til denne atferden blir sterkere og sterkere, mens evnen til å stoppe den blir svakere, er dette ofte tegn til misbruk. I noen tilfeller begynner avhengigheten som en form for “selvmedisinering” overfor diverse livsutfordringer. Altså hvor man opplever at atferden der og da hjelper en i å mestre vanskelige følelser som oppstår som resultat av sorg, kriser, nedstemthet, angst eller opplevd tap.

 

Avhengighet innebærer uhensiktsmessig atferd som den avhengige ikke klarer å unngå, og innebærer ofte fysisk og psykisk skade som forringer vedkommendes livskvalitet. Ofte medfører avhengighet også en opplevelse av isolasjon, ensomhet, skam og skyld. Verdens helseorganisasjon (WHO), definerer en misbruker som noen som inntar et stoff i slikt omfang at det fører til:

  • merkbare psykiske forstyrrelser
  • nedsatt fysisk helse
  • reduserte eller ødelagte menneskelige relasjoner
  • manglende evne til å fungere sosialt og økonomisk
     

Mer nylig har det imidlertid blitt stadig mer fokus på nyere typer av avhengighet som sex og pornoavhengighet, kjøpeavhenighet, spilleavhengighet/gamblingavhengighet og dataspillavhengighet.

 

Mange av våre online psykologer har kompetanse og ferdigheter innen avhengighetsproblematikk.

Populært i dag

Ingen artikler funnet