5 tiltak mot depresjon du kan starte med i dag

Har du noen ganger følt deg fortvilet, nedstemt, tiltaksløs eller opplevd søvnvansker, energitap, manglende sexlyst eller kanskje du ikke har følt glede på en stund? Vi har vel alle fra tid til annen kjent på et eller flere av disse symptomene. Det er helt normalt og trenger ikke bety at du er deprimert. Det er likevel greit å være klar over symptomene. Ettersom vi mennesker er forskjellige vil også opplevelsen av depresjon være forskjellig fra person til person. Noen har en klar opplevelse av å være deprimert, mens for andre er det mer skjult.

Men hva er egentlig depresjon? Depresjon er når man føler på de ulike symptomene i to uker eller mer. Man skiller gjerne mellom milde, moderate og alvorlige depresjoner. Forskjellen på disse avhenger av hvor mange av symptomene man opplever og i hvilken grad de påvirker hverdagen. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og rammer én av ti årlig. Hvem som blir deprimert er mer eller mindre tilfeldig, og det har ofte flere komplekse og sammensatte årsaker.

Depresjon kan være smertefullt, hardt og ødelegge livsgnisten. Hvor lenge og hvor kraftig man er deprimert varierer. Mange kan oppleve det som vanskelig å gjøre noe med det og får en følelse av hjelpeløshet. Andre tenker kanskje at dette er noe som må gå over av seg selv, og forsøker derfor å vente ut prosessen. Men det er faktisk slik at man også kan gjøre noe for å forebygge og håndtere depresjon.

 

Her er 5 tips og tiltak som du kan starte med i dag:

  1. Vær sammen med mennesker som får deg til å føle deg bra, som både verdsetter og respekterer deg.
  2. Snakk positivt om og til deg selv. Selvsnakk kan i stor grad påvirke hvordan man føler seg. Sier man positive ting om seg selv gjentatte ganger over perioder vil man mest sannsynlig begynne å føle de tingene om seg selv. Slik kan man bygge bedre selvtillit.
  3. Sett av tid til å reflektere over problemene dine, og forsøk å løse dem. Selv om det kan være vondt der og da. Like viktig er det å ikke bruke hele dagen på dette, sett også av tid til å gjøre ting du synes er kjekt.
  4. Vær fysisk aktiv. Så lite som 1 time i uken kan hjelpe. Finn fysiske aktiviteter du liker, og gjennomfør dem regelmessig.
  5. Snakk med en psykolog: han/hun vil kunne evaluere din situasjon og sammen med deg finne tilpassede tiltak for at du skal få den hjelpen du trenger.  

 

Og til slutt, husk at det aldri er for tidlig å oppsøke hjelp hos psykolog, jo tidligere man tar tak i problemene, jo tidligere kan problemene bli løst.